PPH Home Page

Kościoły - msze po polsku

Msze święte w języku polskim odprawiane są w następujących kościołach (godziny Mszy św. i nazwiska proboszczów podane są w ogłoszeniach w Przewodniku):

KOŚCIOŁY RZYMSKO-KATOLICKIE:

• Parafia św. Kazimierza

156 Roncesvalles Ave., Toronto tel. (416) 532-2822

www.kazimierz.org

• Parafia św. Maksymiliana Kolbe

4260 Cawthra Rd., Mississauga tel. (905) 848-2420

www.kolbe.ca

• Misja św. Eugeniusza de Mazenod

1206 Steeles Ave. W., Brampton tel. (905) 451-1422

www.sw-eugeniusz.org

• Parafia św. Stanisława Kostki

12 Denison Ave., Toronto tel. (416) 504-4643

www.ststanislauschurch.org

• Parafia Matki Boskiej

1996 Davenport Rd., Toronto tel. (416) 656-3130

• Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej

117 Guestville Ave., Toronto tel. (416) 769-1171

• Parafia Matki Boskiej Królowej Polski

625 Middlefield Rd., Scarborough tel. (416) 332-0724

• Parafia św. Teresy

123 Elevnth Street, Etobicoke tel. (416) 259-2933

• Kościół św. Marka

277 Park Lawn, Etobicoke tel. (416) 259-6790

• Kościół św. Augustyna

80 Shoreham Dr., Downsview tel. (416) 661-8221

• Parafia Chrystusa Króla

3674 Lakeshore Blvd. W., Etobicoke tel. (416) 251-8983

INNE KOŚCIOŁY:

• Polski Kościół Baptystów

2611 Dundas St. W., Toronto tel. (416) 239-3305

• Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Jana

1424 Davenport Rd. tel. (905) 275-5794

• Polski Kościół Pełnej Ewangelii

69 Long Branch Ave., Toronto tel. (416) 521-9900

• Polski Narodowy Kościół Katolicki w Kanadzie

186 Cowan Ave., Toronto tel. (905) 549-2351

• Polski Kościół Chrześcijański w Mississauga

3675 Thomas St, Stephen Lewis Secondary School
tel. (905) 821-2167
www.polskamisja.com polskamisja@missionpolonia.com