PPH Home Page

Ontario - Informacje ogólne

Ontario jest drugą pod względem wielkości prowincją Kanady, położoną pomiędzy rzeką św. Wawrzyńca i Wielkimi Jeziorami na południu, a brzegami Zatoki Hudsona na północy. Graniczy z dwoma prowincjami: Quebec na wschodzie i Manitoba na zachodzie, oraz ze stanami: Nowym Yorkiem, Michigan i Minnesotą.
Pierwszymi osadnikami na tych terenach byli przybysze z Francji w XVII i XVIIIw. W latach 1820-50 pojawiła się duża fala imigrantów, głównie z Anglii, Irlandii i Szkocji. Ontario stało się najludniejszym i najbogatszym regionem Kanady, a jej pozycja jeszcze bardziej wzmocniła się pod koniec XIXw., kiedy nastąpił szybki rozwój większych miast dzięki odkryciu bogatych złóż bogactw naturalnych.

POWIERZCHNIA


Obszar prowincji wynosi ponad 1mln km2 i jest większy od powierzchni Francji i Hiszpanii razem.
2/3 terytorium Ontario porastają lasy; równinną powierzchnię tarczy kanadyjskiej, ukształtowaną podczas ostatniego zlodowacenia, urozmaicają liczne jeziora (ich wody pokrywają 1/3 Światowych zasobów słodkiej wody). Tereny rolnicze rozciągają się na południu, gdzie żyje obecnie większość mieszkańców prowincji.

LUDNOŚĆ


Ontario liczy 12,238tys. osób (dane z 2003r. wg Statistic Canada), co stanowi 1/3 populacji całej Kanady. 80% żyje w miastach, głównie wokół Wielkich Jezior. Największa koncentracja ludności (ponad 5mln) występuje w miastach regionu zwanego “Golden Horseshoe”, czyli na zachodnim brzegu jeziora Ontario.
Oficjalnym językiem prowincji jest angielski, jednak francuski jest traktowany równorzędnie jako powszechnie obowiązujący.
Od zakończenia amerykańskiej wojny o niepodległość i przybycia na te tereny lojalistów, Ontario rozwijało się dzięki imigracji. Również dzisiaj połowa z około 250tys. imigrantów przybywających co roku do Kanady, osiedla się tutaj, nad jeziorem Ontario. W związku z tym Toronto stało się najbardziej multikulturowym miastem na Świecie, gdzie mieszkańcy mówią ponad 70 różnymi językami. Według badań przeprowadzonych przez Statistic Canada w 2001r. pięcioma najczęŚciej używanymi językami są: angielski (prawie 8mln. ludzi), francuski (490tys. posługuje się nim w życiu codziennym), chiński (prawie 405tys.), włoski (297tys.) i niemiecki (157tys.). Jako inne znaczące społeczności wymienia się Polaków (386tys.), Hiszpanów, Ukraińców i Portugalczyków. 190tys. mieszkańców Ontario to Indianie Północnoamerykańscy, Metysi i Inuici. Ich liczba w Ontario stanowi około 1% ludnoŚci prowincji i 1/5 populacji Indian w Kanadzie.
Badania z 2001r. wykazały, że największą społeczność religijną  (prawie 4mln) stanowią członkowie kościoła protestanckiego. Na drugim miejscu znaleźli się rzymscy katolicy - 3.9mln.

GLÓWNE MIASTA


Na zachodnim brzegu jeziora Ontario leży największe miasto w Kanadzie - Toronto, tworzące wraz z miastami-satelitami tzw. “Greater Toronto Area” (ok. 5mln mieszkańców).
Pozostałe większe miasta tego regionu to Hamilton (702tys.), St. Catharines i Niagara Falls (razem 394tys.).
We wschodnim Ontario położona jest stolica Kanady Ottawa (1,132tys.). Większe miasta południowo-zachodniej części prowincji to: Kitchener - Waterloo (444tys.), London (457tys.) i Windsor (329tys.).
Północne osadnictwo w Ontario oparte było na budowie linii kolejowej, przecinającej tamtejsze dzikie tereny. Powstały takie miasta jak Kenora, Sudbury, North Bay, Sault Ste. Marie, Thunder Bay i Timmins.