PPH Home Page

Przedsiębiorstwo / Biznes

BANKRUCTWA

Pomoc dla posiadających niewielkie dochody oraz dla tych, którzy ogłosili bankructwo personalne (niewielkie opłaty).

Informacje, tel. (416) 973-6441

Bankruptcy Branch

25 St. Clair Ave. E., Ste 600, Toronto, tel. (416) 973-6486, 1-877-376-9902

http://osb-bsf.ic.gc.ca

Patrz ogłoszenia: “Bankructwa”.

REJESTRACJA FIRMY

Istnieją trzy główne formy prowadzenia działalności gospodarczej:

1. Soleproprietorship - jeden właściciel, który jest jednocześnie podmiotem gospodarczym

2. Partnership - dwóch lub więcej wlaścicieli będących jednocześnie podmiotami gospodarczymi

3. Corporation - niezależna jednostka, której właścicielami są akcjonariusze (jeden lub więcej) - przy rejestracji firmy typu “corporation” zaleca się skorzystanie z pomocy prawnika lub profesjonalnego księgowego. Poniższe stwierdzenie nie dotyczy rejestracji firm typu “corporation”.

Jeżeli biznes prowadzony jest pod własnym nazwiskiem, nie ma konieczności rejestrowania go. Dzialalność musi być jednak rozliczana w urzędach podatkowych.

Jeżeli zamierzamy nadać swojej firmie nazwę, powinniśmy ją zarejestrować. Koszt rejestracji wynosi $60-80. Nie wymagany jest Social Insurance Number (SIN), wystarczy imię i nazwisko właściciela oraz nazwa i adres firmy. Przed zarejestrowaniem wybranej nazwy zaleca się sprawdzenie, czy nie jest ona używana przez inną firmę. Okres rejestracji wynosi 5 lat, po czym należy ją odnowić lub ulega ona wygaszeniu.

Ministry of Government Services, 1-800 268-1142

77 Wellesley St. W. 8 piętro, Toronto 416-325-8555

http://www.cbs.gov.on.ca/obc

ASPEKTY PROWADZENIA BIZNESU

1. Podatek HST (13%)

Od 1 lipca 2010 dotychczasowe podatki GST (5%) i PST (8%) zostały zastąpione jednym podatkiem – Harmonized Sales Tax (HST 13%).
Informacje na ten temat można uzyskać na stronie:

Canada Revenue Agency, 1-800 959-5525
www..rev.gov.on.ca/en/ - e-services - Business Registration Online

http://www.fin.gov.on.ca/

2. WSIB (Workers Safety & Insurance Board)

Rejestracja z WSIB oraz opłacanie składek ubezpieczenia pracowniczego jest obowiązkowe, jeśli zatrudniamy pracowników lub podwykonawców. Ubezpieczenie opłaca pracodawca, a wysokość składek zależy od typu biznesu. W razie wypadku w pracy pracownik dostaje odszkodowanie lub wypłatę na czas rekonwalescencji, a pracodawca jest wolny od oskarzeń ze strony pracownika.

Workers Safety & Insurance Board, 1-800 387-5540
www.wsib.on.ca/

3. Licencje / Certyfikaty Biznesowe

Pozwolenia na prowadzenie niektórych rodzajów działalności handlowej lub wykonywanie określonego zawodu; aplikacje i odnowienia licencji:

• Municipal Licensing and Standards
Licence Application and Renewal
850 Coxwell Ave., East York, tel. (416) 392-6700
300 City Centre Dr., Mississauga, tel. (905) 896-5558

Metropolitan Licensing Commision
939 Eglinton Ave. E., 2 piętro, Toronto, tel. (416) 392-3000
300 City Center Dr., Mississauga, tel. (905) 896-5643

Posiadania certyfikatu wymaga prowadzenie następujących biznesów:
- sprzedaż produktów żywnościowych;
- hydraulika, elektryka;
- prace budowlane;
- obsługa dźwigu;
- mechanika samochodowa;
- usługi fryzjerskie.

4. Pozwolenia na taksówki, sprzedaż uliczną oraz inną działalność dochodową, wymagającą zezwolenia otrzymuje się za pośrednictwem:

The Mobile Business Licensing Issuance Office (wcześniej Taxi Industry Unit)
Toronto, 850 Coxwell Ave., tel. (416) 392-6700, 1-877 868-2947
Mississauga, 300 City Centre Dr., tel. (905) 896-5643
Brampton, 485 Chrysler Rd., tel. (905) 458-3424

Street Vendor Permits
• Toronto tel. (416) 392-6700
• Mississauga tel. (905) 896-5643
• Brampton tel. 1-866 668-8297

5. Składki plac (payroll)

Jeśli zatrudniamy pracowników musimy potracąć z wypłaty oraz odprowadzać do urzedu podatkowego (po dodaniu cześci pracodawcy) składki na cele Canada Pension Plan, Employment Insurance oraz podatek personalny. Powinniśmy najpierw u zyskać numer “Payroll account”.

Canada Revenue Agency, 1-800 959-5525
www.cra-arc.gc.ca/

6. Employment Standards Act

Jest to prawo, które ustanawia prawa pracownika i obowiązki pracodawcy. Prawem tym zawiaduje Ministerstwo Pracy (Ministry of Labour).

Informacje:
Ministry of labour1-800 531-5551
www.labour.gov.on.ca/

7. Patenty, prawa autorskie, znaki handlowe

Rejestracja patentów i wynalazków, praw autorskich (copyrights), projektów przemysłowych oraz znaków handlowych (trademarks).
Informacje, 1-800 567-2345
www.cipo.gc.ca

8. Personal Information Protection and Electronic Documents (PIPEDA)

Jest to ważny przepis wprowadzony w 2004 r. zawierający zestaw zasad jakich powinny przestrzegać firmy przy uzyskiwaniu i wyko rzystywaniu danych personalnych innych osób w dzialalności danego biznesu.

http://privacyforbusiness.ic.gc.ca/, www.pipedainfo.com

9. Inne ważne telefony:

Canada Revenue Agency, 1-800 959-5525

Canada-Ontario Business Service Centre, 1-800 567-2345

Reference Canada (wszystkie programy rzadowe), 1-800 667-3355

Ministry of Government Services, 1-800 268-1142

Statistics Canada, 1-800 263-1136

e-Laws, 1-800 668-9938

Business Development Bank of Canada, 1-877 232-2269
http://www.bdc.ca/

10. Inne ważne adresy:

• Land Registry Office
20 Dundas St. W., #420, Toronto tel. (416) 314-4430
Brampton, tel. (905) 874-4008

• Canada - Ontario Business Service Centre
tel. (416) 775-3456, 1-800 567-2345

www.cbsc.org/ontario

• Economic Development Offices
900 Bay St., Toronto, tel. (416) 325-6666
1201 Wilson Ave., Toronto, tel. (416) 235-4278
Mississauga, tel. (905) 896-5016
www.ontariocanada.com
www.mississauga.ca/portal/business

• Small Business Enterprise Centres
Główne biuro - North York Civic Centre, tel. (416) 395-7434
Scarborough Civic Centre, tel. (416) 396-7169
Toronto City Hall tel. (416) 392-6646
Etobicoke Civic Centre tel. (416) 395-7434, www.enterprisetoronto.com
Mississauga tel. (905) 615-4460, www.mississauga.ca/mbec
Brampton tel. (905) 874-2650, www.brampton-business.com

DORADZTWO DLA FIRM

• Business Advisory Services,
komórka Ministerstwa Małego Biznesu i Przedsiębiorczości
(Ministry of Small Business and Entrepreneurship),
doradza małym i średnim firmom, które
planują ekspansję zagraniczną. Ekspertyza w zakresie
rozpoznania rynku, planowania biznesowego, finansów,
eksportu, innowacji i nowych technologii, dostępu do
rządowych programów i imprez.
tel. (416) 235-4278

Rządowa strona internetowa www.sbe.gov.on.ca
prowadzona przez Ministry of Small Business and
Entrepreneurship zawiera ogromną ilość informacji na
wszystkie możliwe tematy związane z prowadzeniem
biznesu, a także na temat ważnych spraw życiowych
dla osób indywidualnych.


The Office of the Employer Adviser
151 Bloor St. W., Suite 704, Toronto
tel. (416) 327-0020, 1-800-387-0774
www.employeradvisor.ca
Biuro doradcze dla pracodawców udziela porad dla małych
i dużych firm we wszystkich branżach przemysłu, oferuje
niezależną reprezentację w sprawach spornych przed WSIB
i WSIAT oraz oferuje materiały szkoleniowe.

Pozwolenia i licencje
POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Pozwolenia takie są potrzebne w razie dokonywania przeróbek, remontów, dobudówek, zmiany armatury, zakładania systemów ogrzewczych i klimatyzacyjnych.

• Toronto & East York District, 100 Queen St., tel. (416) 392-7539

• Etobicoke, 2 Civic Centre Court, tel. (416) 394-8002

• North York, 5100 Yonge St., tel. (416) 395-7000

• Scarborough, 150 Borough Dr., tel. (416) 396-7526

• Mississauga, tel. (905) 896-5511

• Brampton, 8850 McLaughlin Rd., Unit 1, tel. (905) 874-2401

Sklepy, które instalują szyldy lub markizy nad oknem wystawowym muszą się ubiegać o pozwolenie w:

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS PERMIT SERVICES

• Toronto, tel. (416) 392-7539

• Mississagua, tel. (905) 896-5511

• Brampton, tel. (905) 874-2401

POZWOLENIA NA PROWADZENIE NIEKTÓRYCH RODZAJÓW DZIALALNOŚCI HANDLOWEJ

Patrz: Przedsiębiorstwo / Biznes.

POZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Pozwolenie jest konieczne przy wszelkiego rodzaju imprezach publicznych (w tym weselach i bankietach)

Informacje tel. (416) 326-8700

W Ontario można sprzedawać alkohol tylko do godz. 2:00 nad ranem.

www.agco.on.ca

POZWOLENIA NA PARKOWANIE SAMOCHODU

Parking Permits

• New City Hall, 100 Queen St. W., Toronto tel. (416) 392-7873

• Etobicoke, 399 The West Mall tel. (416) 394-8419

• East York, 850 Coxwell Ave., tel. (416) 397-4480

• York, 2700 Eglinton Ave. W., tel. (416) 394-2646

• Mississauga, 300 City Centre Dr., tel. (905) 896 5678

• Brampton, 485 Chrysler Dr., tel. (905) 874-2404

po godzinach tel. (905) 458-3424