PPH Home Page

Prawo jazdy

DRIVER’S LICENCE

Z prawa jazdy wydanego w innym kraju można korzystać tylko przez 60 dni. Celem uzyskania ontaryjskiego prawa jazdy należy zdać trójstopniowy egzamin.

Egzamin teoretyczny testowy można zdawać w języku polskim. Po zdaniu egzaminu teoretycznego (written test) otrzymuje się czasowe prawo jazdy G1. Pozwala ono na prowadzenie pojazdu tylko w obecności kierowcy, posiadającego pełne prawo jazdy co najmniej 4 lata i uprawnia do podjęcia egzaminu praktycznego (Road Test G1). Aby otrzymać pełne prawo jazdy należy zdać dodatkowy egzamin praktyczny (Road Test G2). Prawo jazdy kategorii G upoważnia do prowadzenia większości pojazdów. Specjalne prawo jazdy obowiązuje przy prowadzeniu motocykli, autobusów i samochodów ciężarowych. Prawo jazdy wydane w USA jest ważne po przeprowadzeniu badania wzroku.

Zamówienie terminu egzaminu praktycznego Road Test

Automat: tel. (416) 325-8580, 1-888 570-6110

www.drivetest.ca

CENTRA EGZAMINACYJNE

DRIVER EXAMINATION CENTRES

• Central

777 Bay St (tylko egzaminy pisemne), tel. (416) 325-8650

2680 Keele St., tel. (416) 235-2999

• East Toronto

1448 Lawrence Ave. E., Unit 15, tel. (416) 757-2589

• Toronto Downsview

37 Carl Hall Road, tel. (416) 398-3577

• Toronto Etobicoke

5555 Eglinton Ave. W, tel. (416) 695-0621

• Toronto Scarborough

91 Rylander Blvd., #109A tel. (416) 724-7520

• Brampton

59 First Gulf Blvd., Unit 9 tel. (905) 793-4340

Tam również można otrzymać formularze i podręcznik Driver’s Handbook w języku angielskim lub francuskim. O polską wersję przepisów ruchu drogowego prosimy dowiadywać się w polonijnych szkołach jazdy (ogłoszenia pod hasłem: Prawo Jazdy - Nauka).

Informacje ogólne dla kierowców tel. (416) 235-2999, 1-800 387-3445

Punkty karne, dane o kierowcy, zawieszenie prawa jazdy, zmiana adresu lub nazwiska, odnawianie prawa jazdy.

WYROBIENIE NOWEGO LUB DUPLIKAT UTRACONEGO PRAWA JAZDY

Formalności załatwia się w lokalnym Driver Examination Centre.

ODNOWA PRAWA JAZDY

Jeżeli nie jest potrzebny test (teoretyczny lub praktyczny) trzeba zgłosić się do lokalnego Private Driver’s & Vehicle Licence Issuing Office; w innych przypadkach sprawy można załatwić w Drivers Examination Centre.

ZAWIESZENIE PRAWA JAZDY

Suspension tel. (416) 327-5754

Nie zapłacone mandaty za parkowanie tel. (416) 397-8247

PUNKTY KARNE

Za wykroczenia drogowe kierowcy otrzymują punkty karne:

7 pkt - opuszczenie miejsca wypadku, niezatrzymanie się na wezwanie policjanta,

6 pkt - nieostrożne prowadzenie pojazdu, przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 i więcej km/h, niezatrzymanie się za autobusem szkolnym,

5 pkt - niezatrzymanie się na niestrzeżonym przejeżdzie kolejowym,

4pkt - przekroczenie dozwolonej prędkości o 30-49 km/h, zbytnie zbliżanie się do pojazdu poprzedzającego,

3 pkt - wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, przekroczenie dozwolonej prędkości o 16-29 km/h, przejazd przez zamknięte rogatki przejazdu kolejowego, niezastosowanie się do znaku “stop”, nieprzestrzeganie poleceń policjanta, jazda “pod prąd”,

2 pkt - nieprzestrzeganie znaków drogowych, nieprawidłow skręt w lewo, nieuzasadniona wolna jazda utrudniająca jazdę innym pojazdom, holowanie ludzi na motocyklach, nartach, itp., zawracanie na jezdni dwukierunkowej, przewożenie dzieci do 23 kg wagi bez prawidłowego zabezpieczenia, jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w:

Ministry of Transportation

Driver Improvement Office

2680 Keele St., Budynek A główne piętro

Toronto, ON M3M 3E6

www.mto.gov.on.ca

REJESTRACJA LUB PRZEREJESTROWANIE POJAZDU

Formalności załatwia się w lokalnym Private Driver’s & Vehicle Licence Issuing Office (adresy i telefony poniżej).

ZMIANA ADRESU W PRAWIE JAZDY

Zmiana adresu musi być dokonana w ciągu 6 dni.

Formalności załatwia się w lokalnym Private Driver’s & Vehicle Licence Issuing Office lub w Driver Examination Centre. Można także wypełnić i wysłać pocztą formularz z tylnej strony prawa jazdy lub rejestracji pojazdu.

Private Driver’s & Vehicle Licence Issuing Offices:

• Central Toronto

777 Bay St., tel. (416) 325-8650

33 Victoria St., Suite 150, tel. (416) 362-3312

534 College St., tel. (416) 929-5400

2700 Dufferin St., Unit 54, tel. (416) 486-0635

1871 O’Connor Dr., Units 3 i 4, tel. (416) 285-0051

• East Toronto

1164 Danforth Ave., tel. (416) 461-2785

3025 Kingston Rd., tel. (416) 266 2438

2300 Lawrence Ave. E. ,tel. (416) 757-1511

907 Millwood Rd., tel. (416) 467-0084

4800 Sheppard Ave. E., Unit 112, tel. (416) 335-1705

North Toronto

3555 Don Mills Rd., Unit 8, tel. (416) 497-9497

2680 Keele St., tel. (416) 235-2999

605 Rogers Rd., Unit D4, tel. (416) 653-8690

1150 Sheppard Ave. W., Unit 7, tel. (416) 781-1398

10 Wilby Cr., tel. (416) 244-0911

250 Wincott Dr., Unit 19A, tel. (416) 244-0911

100 Steeles W., Thornhill, Unit 29, tel. (905) 709-4097

10909 Yonge St., Richmond Hill,Unit 4, tel. (905) 780-6969

• West Toronto

988 Albion Rd., tel. (416) 742-1901

2118 Bloor St. W., tel. (416) 767-6880

250 The East Mall, Unit 193, tel. (416) 236-3039

1255 The Queensway, Unit 1, tel. (416) 251-4941

Mississauga

100 City Centre Dr., Unit I-214., tel. (905) 276-4357

1425 Dundas St. W., #2, tel. (905) 629-1364

2225 Erin Mills Pkwy, Sheridan Centre, tel. (905) 855-0082

6295 Mississauga Road N., Unit 101, tel. (905) 826-6151

• Brampton

1 Wexford Rd., Wexford Plaza, Unit 15, tel. (905) 840-7433

4 McLaughlin Rd., Unit 8., tel. (905) 452-1132

2150 Steels Ave. E., Unit 2, tel. (905) 792-0081

• Markham

5694 Hwy 7, unit 2 B, tel. (905) 294-2827

7880 Keele, Concord, Unit 12, tel. (905) 660-6626

• Woodbridge

97 Woodbridge Ave., tel. (905) 851-0777