PPH Home Page

Sprawy socjalne i służba zdrowia

DODATKI I ZASIŁKI SOCJALNE

Informacje tel. (416) 326-5104 1-800 327-5379 Peel region tel. (905) 793-9200 www.city.toronto.on.ca www.mcss.gov.on.ca www.canadiansocialresearch.net/onwelf.htm

W prowincji Ontario istnieją dwa rodzaje zasiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej:

ONTARIO WORKS ACT (OWA) – poprzednio General Welfare Assisstance (GWA)

Ontario Disability Support Program Act (ODSPA) – poprzednio Family Benefits Act (FBA)

Podstawowymi warunkami otrzymywania zasiłku socjalnego Ontario Works są:

- udokumentowany brak dochodu lub niski dochód (poniżej minimum socjalnego),

- gotowość podjęcia pracy lub nauki.

Osoby ubiegające się o zasiłek (OWA) powinny telefonicznie umówić się na wstępną rozmowę z rejonowym biurem Community and Social Services. W celu ustalenia właściwego biura rejonowego należy zadzwonić do:

• Toronto Social Services Client Services and Information Unit
55 John St., 12 piętro, Toronto tel. (416) 392-2956 - po polsku Ontario Works - Peel Region tel. (905) 793-9200

Biura lokalne Ontario Works (Welfare): • Central Toronto 150 Eglinton Ave. E., Ste. 900 tel.(416) 397-1800 • Downtown Toronto 111 Wellesley St. E., tel. (416) 392-5300 • East Toronto 1631 Queen St. E. tel. (416) 392-3200

• East York
1450 O'Connor Blvd.,Unit 33 tel. (416) 392-3400

• Etobicoke North
220 Attwell Dr., Ste. 4 tel. (416) 392-6400

• Etobicoke South 779 Queensway tel. (416) 392-6550

• High Park / Parkdale
1900 Dundas St. W., Toronto tel. (416) 397-7800

• Metro Hall
214 Wellington St., W. tel. (416) 392-2600

• North York Central 1117 Finch Ave. W. tel. (416) 397-9450 • North York East 20 Lesmill Rd. tel. (416) 392-2850 • North York West 1860 Wilson Ave., North York tel. (416) 392-6500 • Scarborough North 5639 Finch Ave. E., Ste. 101 tel. (416) 397-1000 • Scarborough West 1225 Kennedy Rd., Unit 1 tel. (416) 392-2800 • York / Humber 605 Rogers Rd. 6 piętro, Toronto tel. (416) 392-6200 • Mississauga 6715 Millcreek Dr., Unit 1 tel. (905) 793-9200 • Brampton 21 Coventry Rd. tel. (905) 793-9200 2 County Court. tel. (905) 793-9200
Informacje w języku polskim:
Catholic Cross Cultural Services • Brampton 10 Gillingham Dr., Ste 211 tel. (905) 457-7740 w. 25 • Mississauga 90 Dundas St. W. Ste 204 tel. (905) 273-4140 wew. 227 • Metro Toronto 780 Birchmount Rd., Unit 3 tel. (416) 757-7010 1200 Markham Rd., Ste 503 tel. (416) 289-6766

Ontario Disability Support Program Act

ODSPA jest zasiłkiem przeznaczonym dla osób bez dochodu lub z niewielkim dochodem. Składa się z dwóch części:
- z zasiłku dla osób nie mogących podjąć pracy z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych,
- z zasiłku dla osób mających problemy zdrowotne lecz zdolnych do pracy.

Aby ubiegać się o ODSPA należy bezpośrednio zwrócić się do rejonowego biura:

• Toronto 385 Yonge St. 2 piętro tel. (416) 314-5700 47 Sheppard Ave. E., 6 piętro tel.(416) 314-6514 • Scarborough 770 Birchmount Rd., Unit 30 tel. (416) 325-0123 • North York 1870 Wilson Ave. tel. (416) 325-5900 • Mississauga 1140 Burnhamthorpe Rd. W., Ste 212 tel. (905) 897-3100 Zasiłek Chorobowy Employment Insurance Sickness Benefits

Oprócz regularnego zasiłku dla bezrobotnych, wypłacanego po utracie pracy, można również ubiegać się o zasiłek chorobowy, wypłacany maksymalnie przez 15 tygodni osobie, która ze względu na chorobę nie jest w stanie podjąć pracy.

Informacje (8.30-16.30) 1-800 206-7218

Urlop Macierzyński

Każda kobieta ma prawo do 17-tygodniowego bezpłatnego urlopu macierzyńskiego. Jeśli przepracowała 600 godzin w ciągu ostatnich 52 tygodni może ubiegać się o zasiłek macierzyński (Maternity Benefits). Zasiłek ten może być wypłacany przez okres 15 tygodni. Można go pobierać od 8 tygodnia przed spodziewanym terminem urodzenia dziecka, do 17 tygodni po urodzeniu.

Informacje (8.30-16.30) 1-800 206-7218

Zasiłek Wychowawczy


Parental Benefits
Jest wypłacany biologicznym bądê adopcyjnym rodzicom dziecka w okresie do 35 tygodni. Należy przepracować minimum 600 godzin w przeciągu 52 tygodni, aby otrzymać powyższy zasiłek.

Adresy Biur Zatrudnienia (HUMAN RESOURCES & SKILLS DEVELOPMENT CANADA) - patrz: Praca.
Informacji udzielają również biura POLYCULTURAL IMMIGRANT AND COMMUNITY SERVICES.

USŁUGI DLA IMIGRANTÓW


W Toronto działa bardzo wiele agencji pełniących usługi dla imigrantów. Przy wyborze należy się kierować przede wszystkim lokalizacją, bowiem w większości wypadków biura te obowiązuje rejonizacja. Oto niektóre z nich:


• Polycultural Immigrant and Community Services - usługi w języku polskim

15 Roncesvalles Ave., Toronto tel. (416) 533-9471

3363 Bloor St. W., Toronto tel. (416) 233-0055

3178 Eglinton Ave. E., Scarborough tel. (416) 261-4901

2225 Erin Mills Pkwy, Mississauga tel. (905) 403-8660


Zakres usług biura:
- udzielanie porad w zakresie prawa pracy, prawa rodzinnego, lokalowego i imigracyjnego oraz pomoc w uzyskaniu odpowiedniej usługi prawnej, społecznej i administracyjnej.
- przygotowanie dokumentacji zawodowej w świetle kwalifikacji, licencji lub rejestracji wymaganych w prowincji Ontario oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej.
- poradnictwo ogólne i psychologiczne dla osób w trudnych sytuacjach rodzinnych i osobistych.
- pomoc w adaptacji dzieci i młodzieży dorastającej w środowisku dwóch kultur.
- poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin.
- poradnictwo dla hazardzistów.
- kursy języka angielskiego z opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
- tłumaczenie dokumentów (odpłatnie).
- uwierzytelnianie podpisów i dokumentów (odpłatnie).


• Immigration Services Costi
700 Caledonia Rd., Torono tel.(416) 789-7925
Poradnictwo ogólne, zawodowe i socjalne.

• Immigrant Women's Centre
489 College St., Ste. 200, Toronto tel.(416) 323-9986

• Immigrant Women's Job Placement Centre
2221 Yonge St., Ste 201, Toronto tel.(416) 488-0084

• Rexdale Women's Health Centre
23 Westmore Dr., Ste. 400 Toronto tel. (416) 745-0062

Obowiązujące w Kanadzie prawo Child Welfare Act stanowi,

że dziecka w wieku do 12 lat nie powinno się pozostawiać bez opieki.

Informacje................................................................................tel. (416) 392-543

CHILDREN’S AID SOCIETIES

Oferują opiekę nad dziećmi pozostawionymi bez kontroli rodziców; opiekę nad dziećmi poniżej 16 lat w przypadkach zaistnienia przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej; zajmuje się adpopcją i kierowaniem do rodzin zastępczych.

• Toronto Catholic Children’s Aid Society

26 Maitland St........................................................................tel. (416) 395-1500

www.ccas.toronto.on.ca

   Oddziały lokalne

   • East Branch  

   2494 Danforth Ave. Ste. A..................................................tel. (416) 395-1500

   • West Branch

   900 Dufferin St., Unit 219....................................................tel. (416) 395-1500

   • Etobicoke / York Branch

   5230 Dundas St. W. Ste. 1  ................................................tel. (416) 395-1500

   • North Branch

   30 Drewry Ave....................................................................tel. (416) 395-1500

   • Scarborough Branch

 1880 Birchmount Rd..............................................................tel. (416) 395-1500

   • Child Care Info Peel..........................................................tel. (905) 890-9432

  ...............................................................................................1-888 836-5550

www.peelcas.org

• Children’s Aid Society of Toronto

789 Don Mills Rd., 5 piętro....................................................................................tel. (416) 924-4646

• York Region Children’s Aid Society

85 Eagle St. W., Newmarket.......................................................1-800 718-3850

• Mississauga Children’s Aid Society

101 Queensway, Ste 625, Mississauga....................................tel. (905) 275-7444

• Peel Children’s Aid Society

8 Nelson St. W., Ste 204, Brampton   ....................................tel. (905) 796-1297

• Home Child Care Association ofOntario .............................................................................. tel. (416) 530-0280

Informacje na temat opieki nad dziećmi do 10 lat lub nad dziećmi fizycznie upośledzonymi do lat 18 można otrzymać:

• Kidsline ................................................................  tel. (416) 392-KIDS (5437)

• FAMILY DAY CARE SERVICES

Informacje.........................................................................tel. (416) 922-3434

                                                                                              1-800 263-9703

710 Progress Ave., Unit 1, Toronto........................................tel. (416) 922-9556

989 Derry Rd. E., Ste 101 Mississauga...................................tel. (905) 564-5100

www.familydaycare.com

Opieka przedszkolna

Adresy ośrodków opieki nad dziećmi  (Child Care Centres) znajdują się w książce “Yellow Pages”.

Dofinansowana opieka przedszkolna

Children’s Services - biura aplikacyjne:

            • Toronto

55 John St., 10 piętro, Stacja 1104.......................................tel. (416) 397-1445

            • North York

2363 Finch Ave. W..............................................................tel. (416) 392-5615

5150 Yonge St., Units G14 i G15..........................................tel. (416) 392-3300

            • Etobicoke

1243 Islington Ave., 11 piętro...............................................tel. (416) 392-5610

            • Scarborough

2480 Gerrard St., Unit 14.....................................................tel. (416) 397-7935

1457 McCowan Rd...............................................................tel. (416) 397-0222

            • York Civic Centre

2700 Eglinton Ave................................................................tel. (416) 392-3314

            • Region Peel

3515 Wolfedale Rd., Mississauga...........................................tel. (905) 791-1585

Ośrodki edukacyjno-rekreacyjne dla rodziców i  dzieci

• Lakeshore Area

185 Fifth St., Etobicoke..........................................................tel. (416) 252-6471

Internet: www.lefca.com/lampchc

Prowadzi szereg zajęć socjalno-rekreacyjnych dla rodziców,

dzieci i młodzieży. Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia zabawek, biblioteka.

• Next Door Family Resources

95 Mimico Ave. pokój 101.....................................................tel. (416) 259-0333

Można wstąpić z dzieckiem i skorzystać z proponowanych w danym dniu zajęć. Porady dla rodziców, stymulacja rozwoju noworodków, wypożyczalnia siodełek samochodowych dla dzieci, biblioteka.

Oddziały:

   • Drop-in Centre Second Street

71 Second St., Etobicoke......................................................tel. (416) 251-7112

   • Drop-in Centre Stone Gate

   150 Berry Rd ...................................................................tel. (416) 231-1516

   • David Hornell

   32 Victoria St....................................................................tel. (416) 252-8293

   • Sunnylea Drop-in Centre

   851 Royal York Rd.............................................................tel. (416) 231-7070

   • Childrens’ Corner

    432 Horner Ave.,..............................................................tel. (416) 252-6822

   • Norseman Drop-in

    950 Islington................................................................... tel. (416) 252-6471

Pełna lista placówek znajdue się w internecie na stronie: www.ontarioearlyyears.ca

• Etobicoke Children Centre

Informacje..............................................................................tel. (416) 240-1111

Pomoc dla dzieci od 0 do 12 lat z problemami wychowawczymi

i emocjonalnymi.

• Children’s Place  (Montrose Public School)

486 Shoe St., Toronto............................................................tel. (416) 532-9485

Miejsce dla rodziców z dziećmi (0-6 lat), którzy słabo mówią po angielsku (lub w ogóle) i czują się wyizolowani. Zajęcia i zabawy dla dzieci, wypożyczalnia zabawek, porady dla rodziców.

• Centrum Studenckie Uniwersytetu York - Child Care

York University Student Centre Building

4700 Keele St., pokój 201, North York.................................tel. (416) 736-5959

• Mississauga

1140 Burnhamthorpe W.......................................................tel. (905) 897-3100

                                                                                             1-800 361-0897

W nagłych wypadkach należy zgłaszać się do:

• Parents Resources

1117 Gerard St. East ............................................................ tel. (416) 463-5399

• Special Services At Home

Toronto ............................................................................... tel. (416) 325-0624

• Pomoc dla rodziców z dziećmi upośledzonymi

    .............................................................................................1-800 361-0897

• Child Care Centre

Toronto..................................................................................tel. (416) 392-5437

Mississauga ...........................................................................tel. (905) 896-5633

Region Peel............................................................................tel. (905) 791-1585

• Community Information Centre

Toronto..................................................................................tel. (416) 392-0505

Mississauga............................................................................tel. (905) 896-5342

Dodatek  rodzinny i opiekuńczy

Canada Child Tax Benefit  i Ontario Child Care Supplement for Working Families (OCCS)

Od 1 lipca 1998 roku zmieniły się zasady otrzymywania dodatku rodzinnego. Kryterium kwalifikującym jest dochód roczny rodziny wykazany w zeznaniu podatkowym (Income Tax). Co roku więc dodatek rodzinny może ulec zmianie. Przysługuje on dzieciom  do 18 roku życia z rodzin o niskim lub średnim dochodzie  rocznym. Osoby otrzymujące zasiłek socjalny mają odejmowany Child Care Supplement od zasiłku.

Po szczegółowe informacje można dzwonić:

• Child Tax Benefit.....................................................................1-800 387-1193

• Child Care Supplement for Working Families..............................1-800 263-7965

Usługi prawnicze

Children’s Lawyer

393 University Ave., Toronto..................................................tel. (416) 314-8000

Zgłoszenia zaobserwowanych przypadków znęcania się nad dziećmi

Child Abuse .......................................................................... tel. (416) 515-1100

..................................................................................................1-800 668-6868


TELEHEALTH 1-866 797-0000


www.canadian-health-network.ca
www.healthyontario.com

25 St. Clair E, Toronto tel. (416) 973-4389


• TORONTO PUBLIC HEALTH
277 Victoria St. tel. (416) 338-7600
www.city.toronto.on.ca/health


Oddział Peel tel. (905) 799-7700

Informacje - region Toronto
• Szpitale tel. (416) 327-7126
• Opieka długoterminowa tel. tel. (416) 327-8952
• Zdrowie psychiczne tel. (416) 327-7126
Informacje - region Peel tel. (905) 897-4610
1-866 716-4446

Informacje dla kobiet w ciąży
Kobiety w Ontario mają możliwość wyboru położnej, zamiast lekarza. Usługi położnych pokrywane są całkowicie przez OHIP.
Informacje w języku angielskim:
College of Midwifes tel. (416) 327-0874

Opieka psychiatryczna
• Centre for Addiction and Mental Health
250 College St. tel. (416) 535-8501 w. 6878
1001 Queen St. W. tel. (416) 535-8501 w. 2129 lub 1911

• Mental Health Crisis Response Program
Toronto tel. (416) 289-2434
Mississauga tel. (905) 278-9036


POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM


Informacje tel. (416) 314-5065
1-800 665-9092
• Toronto tel. (416) 392-1111
• Etobicoke tel. (416) 394-8533
• North York tel. (416) 394-8533
• Scarborough tel. (416) 338-3278

Miejsca parkingowe tel. (416) 235-2999
Pomoc w poszukiwaniu pracy tel. (416) 325-0693
Transhelp - region Peel tel. (905) 791-1015


SZPITALE


• Baycrest Centre for Geriatric Care
3560 Bathurst St., Toronto tel. (416) 785-2500


• Bloorview MacMillan Centre
Bloorview Site, 25 Buchan Crt., Toronto tel. (416) 425-6220
MacMillan Site, 350 Rumsey Rd., Toronto tel.(416) 425-6220
• Centenary Health Centre
2867 Ellesmere Rd., Toronto tel. (416) 284-8131
• Centre for Addiction and Mental Health

1001 Queen St. W., Toronto tel. (416) 535-8501
• Clarke Institute of Psychiatry
250 College St., Toronto tel. (416) 535-8501
• Credit Valley Hospital
2200 Eglinton Ave. W., Mississauga tel. (905) 813-2200
175 Brentclife, Toronto tel. (416) 425-3930
• Etobicoke General Hospital
101 Humber College Blvd., Toronto tel. (416) 747-3400
• Hospital for Sick Children
555 University Ave., Toronto tel. (416) 813-1500
• Humber River Regional Hospital
200 Church St., Toronto tel. (416) 249-8111
• Markham Stoufville Hospital
381 Church St., Markham tel. (905) 472-7000
• Mississauga Hospital - Trillium Health Centre
100 The Queensway W., Mississauga tel. (905) 848-7100
• Mount Sinai Hospital
600 University Ave., Toronto tel. (416) 596-4200
• North York General Hospital
4001 Leslie St., Toronto tel. (416) 756-6000
Branson Division
555 Finch W., Willowdale tel. (416) 633-9420
• Northwestern General Hospital
2175 Keele St., Toronto tel. (416) 651-6111
• Princess Margaret Hospital
610 University Ave., Toronto tel. (416) 946-2000
• Providence Centre
3276 St. Clair E., Toronto tel. (416) 759-9321
• Queen Elizabeth Hospital
130 Dunn Ave. Toronto tel. (416) 530-2111
• Riverdale Hospital
14 St. Matthews, Toronto tel. (416) 461-8251
• Rouge Valley Health System
Centenary Site
2867 Ellesmere Rd., Toronto tel. (416) 284-8131
Ajax-Pickering Site
580 Harwood Ave. tel. (905) 683-2320
• Runnymede Chronic Care Hospital
274 St. Johns Rd., Toronto tel. (416) 762-7316
• St. Bernard's Convalescent Hospital
680 Finch, Toronto tel. (416) 635-8422
• St. John's Rehabilitation Centre
285 Cummer Ave., Toronto tel. (416) 226-6780
• St. Joseph's Health Centre
30 The Queensway, Toronto tel. (416) 530-6000
• St. Michael's Hospital
30 Bond St., Toronto tel. (416) 360-4000
• Trillium Health Centre
150 Sherway Dr., Toronto tel. (416) 259-6671
• Scarborough General Hospital
3050 Lawrence Ave. E., Toronto tel. (416) 438-2911
• Scarborough Grace
3030 Birchmount Rd., Toronto tel. (416) 495-2400
• Sunnybrook Health Science Centre
2075 Bayview Ave., Toronto tel. (416) 480-6100