PPH Home Page

Wazne numery

WAŻNE TELEFONY W METRO TORONTO, MISSISSAUGA I BRAMPTON
• Policja          Metro Toronto          (416) 808-2222
Mississauga, Brampton        (905) 453-3311
• Pogotowie   Toronto          (416) 392-2000 / (416) 638-7301
Mississauga    (905) 844-4242
Brampton       (905) 459-3424
• Zatrucia (Poison Information Centre)     (416) 813-5900
• Centrum uzależnień i chorób psychicznych        (416) 535-8501
• Pomoc dentystyczna w nocy         (416) 967-5649
• Gorąca linia pomocy społecznej   211/ (416) 392-8623
• Gorąca linia dla dzieci (24 godz.) 1-800-668-6868
• Molestowanie dzieci (Child Abuse)          (416) 395-1500
• Gorąca linia dla maltretowanych kobiet  (416) 863-0511
• Gwałt                       (416) 597-8808
• Distress centres
Distress Centre One  (416) 408-4357
Distress Centre Two (416) 486-1456
• Crime Stoppers       (416) 222-TIPS
• Centrala telefoniczna (pomoc przy wszelkich połączeniach)    0 (zero)
• Informacja o numerach telefonicznych miejscowych    411
• Informacja o numerach z innym kodem (Kanada i Stany Zjednoczone)         1+kod+555-1212
• Komunikacja miejska TTC (Informacja)  (416) 393-4636
• Biuro rzeczy znalezionych (TTC) (416) 393-4100
• Informacja drogowa          (416) 235-1110
• Pomoc drogowa     (416) 392-7737 / 392-5555 / 222-5222
• Gazownia (Consumers’ Gas)
Toronto          (416) 447-4911
Mississauga    1-800 268-5467                    Brampton       1-800 268-5467
• Hydro (wodociągi i elektryczność)
Toronto          (416) 542-3000
Electric System       (416) 542-8000
Energy Services      (416) 382-6540
Telecom      (416) 599-3282
Street Lighting        (416) 543-3195
Mississauga    (905) 279-9050
Brampton       (905) 840-6300
• Wywóz śmieci, odpady toksyczne            (416) 392-8285
• Schroniska i miejsca noclegowe   (416) 392-8741