PPH Home Page

Prawo

DYSKRYMINACJA

Kanadyjska Karta Praw Człowieka zabrania dyskryminacji w miejscu pracy, życiu prywatnym, w kwestiach orientacji seksualnej i życia seksualnego, w sprawach małżeńskich, rodzinnych, zdrowotnych, rasowych, dotyczących pochodzenia, miejsca urodzenia, koloru skóry lub obywatelstwa.

Informacje: tel. (416) 314-0004

W przypadku dyskryminacji dotyczącej zatrudnienia, zamieszkania lub wszelkich innych kwestii należy zwrócić się do:
Ontario Human Rights Commission
180 Dundas St. W. 8 piętro, Toronto, tel. (416) 314-4500, 1-800 387-9080
www.ohrc.on.ca
Możliwe jest skorzystanie z usług tłumacza, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

W wypadku dyskryminacji w miejscu pracy należy zgłosić się do:
Pay Equity Commission - Ontario Ministry of Labour
180 Dundas St. W., Suite 300, tel. (416) 314-1896, 1-800 387-8813
www.payequity.gov.on.ca

OCHRONA KONSUMENTA

Nowy Akt Ochrony Konsumenta

Zgodnie z treścią nowego Aktu masz teraz prawo:
• Odmówić płatności za towary i usługi, których nie zamawiałeś (negative-option billing).
• Otrzymać pełną informację o kosztach długoterminowych kontraktów leasingowych i stopach procentowych.
• Odmówić płatności wyższej niż 10% powyżej zaaprobowanej wcześniej wyceny, chyba, że zgodziłeś się ustnie lub pisemnie na podwyżkę ceny.
• Wycofać się z jakiejkolwiek przyczyny z większości podpisanych kontraktów w swoim domu, opiewających na sumę powyżej $50 w ciągu 10 dni od daty podpisania. Zerwanie kontraktu musi być na piśmie. Będziesz musiał udowodnić, że wycofałeś się z kontraktu w przewidzianym czasie – zachowaj jako dowód odcinek nadania listu poleconego na poczcie, faks lub wydruk komputerowy wysłanego e-mailu. Jeżeli wycofasz się w odpowiednim terminie z kontraktu, firma z którą podpisałeś kontrakt musi zwrócić Ci pieniądze w ciągu 15 dni.
• Zerwać jednostronnie kontrakt jeśli zamówiony towar lub usługi nie były dostarczone w ciągu 30 dni od obiecanej daty.
• Dokonując remontu domu lub mieszkania zażądaj od kontraktora dokładnej wyceny na piśmie wraz z określeniem daty rozpoczęcia I ukończenia pracy oraz kto jest odpowiedzialny za posprzątanie po remoncie. Nigdy nie płać całej sumy dopóki praca nie jest ukończona – 10% jest wystarczającym zadatkiem.
• Oddając samochód do reperacji żądaj pisemnej wyceny. Upewnij się, że otrzymasz zwrot części wymienionych z Twoim pojeêdzie. Wszelkie reperacje wymagają Twojej ustnej bądê pisemnej zgody. Zakład obowiązany jest dać Ci gwarancję na 90 dni (lub 5,000 km) na większość części użytych do reperacji oraz na robociznę.

Więcej informacji i przykładowe listy można ściągnąć ze strony
Ministry of Government Services www.mgs.gov.on.ca
lub otrzymać przez telefon pod nr. 416-326-8555.

Nie można się zrzec praw konsumenckich podpisem na kontrakcie i nikt nie może ich zabrać.

Przy podpisywaniu jakiegokolwiek kontraktu zwróć uwagę czy zawiera następujące rzeczy:
•Twoje imię i nazwisko oraz adres, a także nazwę i adres firmy.
• Datę dostarczenia towaru lub rozpoczęcia zamówionych usług.
• Szczegółowy opis zakupionego towaru/usługi.
• Szczegółowy i wyrazny opis zasad rezygnacji.

Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy należy się upewnić, czy jej treść jest zrozumiała i czy można prawnie od niej odstąpić (warto przestudiować część umowy spisaną drobnym drukiem, tzw. fine print).

Każdy kontrakt kupna lub sprzedaży powinien zawierać nazwisko i adres sprzedającego (lub nazwę i adres firmy), pełną nazwę towaru lub świadczonej usługi oraz szczegółowe warunki płatności.

Nie należy podpisywać żadnej umowy tylko po to, by się pozbyć sprzedawcy.

Jeżeli sprzedawca, którego się wpuściło do mieszkania, nie chce go opuścić, ma się prawo wezwać policję.

Należy żądać od takiego sprzedawcy dokumentu tożsamości.

Nie podpisuje się kontraktów in blanco.

Kontrakt musi zawierać nazwę i adres firmy.

Należy żądać pisemnego pokwitowania zakupionych rzeczy.

Nie należy wpłacać depozytu większego niż 10% i lepiej się najpierw upewnić, czy jest on do zwrotu.

Czeki lepiej wypisywać na firmę.

Umowa powinna być sporządzona na piśmie.

Jeśli nie jest się wystarczająco usatysfakcjonowanym, należy złożyć reklamację.

Ochroną praw konsumenta i kontrolą handlu zajmuje się:
Ministry of Consumer Services
900 Bay Street, 6 piętro, tel. (416) 327-8300

Konsumenci mogą kierować swoje skargi oraz prosić o poradę w
Consumer Protection Branch, tel. (416) 326-8800, 1-800 889-9768
www.mgs.gov.on.ca

 

Pomoc przy zakupach i reklamacjach

Radzimy studiować miesięcznik “Canadian Consumer” (dostępny w bibliotekach miejskich). Jest to pismo pozwalające porównać plusy i minusy konkurujących ze sobą produktów oraz ich ceny.

Ochrona danych osobowych przed kradzieżą

Kradzież tożsamości następuje wtedy gdy ktoś posługuje się twoimi danymi osobistymi bez twojej wiedzy lub zgody w celu popełnienia przestępstwa, takiego jak oszustwo lub kradzież.
Złodzieje tożsamości kradną dane osobiste, fizycznie lub w inny sposób, i podszywają się pod ciebie popełniając przestępstwa w twoim imieniu.

Poza nazwiskami, adresami i numerami telefonów złodziei interesują numery ubezpieczenia społecznego, numery prawa jazdy, kart kredytowych i kont bankowych, karty bankowe, karty telefoniczne, świadectwa urodzin, paszporty.

Złodzieje wykorzystują skradzione dane do dokonywania zakupów na twoje karty kredytowe, do otwierania nowych kont bankowych, do przekierowania poczty, ubiegania się o pożyczki, karty kredytowe, benefity socjalne, do wynajmowania mieszkań i do poważniejszych przestępstw.

Jak złodzieje mogą wejść w posiadanie twoich danych osobistych?

• Wyjmując pocztę z twojej skrzynki pocztowej lub przeadresowując twoją pocztę.
• Kradnąc prywatne informacje z twojego portfela, torebki, auta, komputera.
• Podszywając się pod osobę uprawnioną do sprawdzenia twojego kredytu.
• Wyciągając papiery z twojego śmietnika.

Jak chronić się przed kradzieżą tożsamości?

• Chroń wszelkie identyfikujące Cię informacje.
• Nie zostawiaj w skrzynce pocztowej swoich wyciągów z banków i kart kredytowych, zaaprowanych z góry ofert kredytowych, czeków oraz informacji podatkowych.
• Noś przy sobie tylko niezbędne dokumenty tożsamości. Dla złodziei Twój numer ubezpieczenia społecznego (S.I.N.), prawo jazdy, świadectwo urodzin, karta O.H.I.P. i karty kredytowe są cenniejsze niż gotówka. W przypadku utraty świadectwa urodzenia zgłoś to natychmiast do Office of the Registrar General dzwoniąc pod numer 1-800-461-2156 lub 416-325-8305.
• Nie noś na codzień w portfelu świadectwa urodzin, numeru ubezpieczenia społecznego, ani nawet ich fotokopii.
• Uważaj na „nielegalne“ strony internetowe nastawione na zdobywanie informacji osobistych, nie przesyłaj takich informacji pocztą elektroniczną.
• Sprawdzaj regularnie swoje wyciągi finansowe. Raz do roku poproś o kopię swego „credit report“ z jednej z dwóch agencji krajowych zajmujących się kredytem: Equifax Canada lub TransUnion Canada.
• Przed wyrzuceniem do śmieci potnij na kawałki wszelkie papiery i dokumenty zawierające dane osobiste.
• Jeżeli zamówiłeś kartę kredytową i nie przyszła, powiadom natychmiast instytucję, która ją wystawiła. Zrób to samo jeśli przestaną przychodzić do Ciebie wyciągi lub rachunki.
• Jeżeli wyjeżdżasz, poproś zaufaną osobę aby wybierała twoją pocztę, albo zamów na poczcie usługę “hold mail”.
• Noś przy sobie jak najmniej kart i dokumentów i zawsze sprawdź czy karta, która dostałeś z powrotem jest Twoja.
• Uważaj z podawaniem danych osobistych przez telefon, chyba że sam zadzwoniłeś lub znasz dobrze firmę.
• Nie podawaj nikomu swojego “password”, ani numeru PIN. Instytucje finansowe je znają i nigdy o to nie pytają przez telefon.

Ochrona danych osobowych w Internecie

• Nie przesyłaj istotnych danych osobowych e-mailem.
• Bądz szczególnie ostrożny w przypadku promocji internetowych gdzie jesteś proszony o podanie Twoich osobowych danych. Złodzieje tożsamości często posługują się fikcyjną promocją, aby skłonić cię do podania Twoich danych.
• Nie przesyłaj istotnych danych osobowych e-mailem.
• Bądz szczególnie ostrożny w przypadku promocji internetowych gdzie jesteś proszony o podanie Twoich osobowych danych. Złodzieje tożsamości często posługują się fikcyjną promocją, aby skłonić cię do podania Twoich danych.
• Po zakończeniu jakiejkolwiek operacji finansowej w internecie, upewnij się, że całkowicie wylogowałeś się ze strony, z której korzystałeś oraz wyczyść swoją internetową “file/cache”. Większość instytucji finansowych podaje wskazówki, jak usunąć “cache” w sekcji poświęconej bezpieczeństwu.
• Nigdy nie dawaj numeru karty kredytowej oraz innych identyfikujących Cię informacji firmie, która nie podaje swojej nazwy, adresu, numeru telefonu i adresu e-mailowego.
• Przed podaniem numeru karty kredytowej lub innych danych finansowych firmie, upewnij się, że jej strona internetowa jest chroniona i bezpieczna. Poszukaj znaku kłódki umieszczonego gdzieś na dole ekranu lub upewnij się , że adres URL rozpoczyna się od https://
• Zanim klikniesz “Zgadzam się” zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych przez firmę, z ktorą chcesz zawrzeć transakcję
• Listy będące “łańcuszkiem Sw. Antoniego” oraz fikcyjne oferty inwestycyjne stosowane są aby pozyskać Twoje zaufanie poprzez fałszywe obietnice niewiarygodnie dużych zysków lub innych dobrodziejstw, po to tylko aby uzyskać Twoje personalne lub finansowe dane.
• Ucz dzieci aby nie podawały żadnych identyfikujących je informacji w chat rooms, bulletin boards i newsgroups. Pomóż im ucząc je wybierać pseudonimy (screen names), które ich nie zidentyfikują oraz wytłumacz, że żadna informacja, którą wymieniają się na internecie nie pozostaje prywatna.
• Zainstaluj encryption, firewalls oraz programy antywirusowe na swoich komputerach.

ODSZKODOWANIE DLA OFIAR PRZESTĘPSTW

Criminal Injures Compensation Board
439 University Ave., Toronto
Tel.: (416) 326-2900, 1-800 372-7463

POMOC PRAWNA

DIAL-A-LAW, tel. (416) 947-3300, 1-800 668-7380
Jest to bezpłatny serwis informacyjny Law Society of Upper Canada.
Dzwoniąc pod ten numer możesz wysłuchać nagranych na taśmie informacji
na jakikolwiek temat z zakresu prawa poprzez wybranie odpowiedniego numeru podanego na taśmie.

Chcąc uzyskać konkretną pomoc prawną należy zadzwonić do jednego z polskojęzycznych biur adwokackich, ogłaszających się w Przewodniku lub do:
Lawyer Referral Service , tel. 1-900 565-4577
Można tam uzyskać telefony i adresy adwokatów w danej dzielnicy, informację o ich specjalnościach, wysokości pobieranych przez nich honorariów
oraz znajomości języków obcych. Dzwoniąc do wybranego adwokata i powołując się na Lawyer Referral Service można uzyskać półgodzinną poradę.
Opłata za całe połączenie wynosi 6 CAD.

Istnieje również bezpłatna pomoc prawna dla osób o minimalnym dochodzie, w przypadku problemow imigracyjnych, rodzinnych i kryminalnych, oferowana przez:
Legal Aid Ontario
40 Dundas St. W., Ste. 200, Toronto, tel.1-800 668-8258
www.legalaid.on.ca

Biura pomocy prawnej

Legal Aid Offices

• Toronto, 20 Dundas St. W., Suite 201, tel. (416) 598-0200
• Etobicoke, 5415 Dundas St. W., #101, tel. (416) 237-1216
• North York, 45 Sheppard Ave., 106, tel. (416) 730-1588
• Scarborough, 1921 Eglinton Ave. E, Unit 1A, tel. (416) 750-7172
• Brampton, 205 County Court Blvd.., Ste.200, tel. (905) 453-1723

SPRAWY CYWILNE

393 University Ave., 10 pietro, Toronto, tel. (416) 327-5320

Sądy cywilne rozpatrują spory między osobami prywatnymi w takich kwestiach jak: spory rodzinne, spory o własność, kontrakty, sprawy finansowe, prawa publiczne.
W wypadku sporów dotyczących niewielkiej ilości pieniędzy należy kierować się do sądu Small Claims Court, który rozpatruje je według uproszczonej procedury, za niewielką opłatą. W jego kompetencji znajdują się sprawy do 10 tys. dolarów.

Small Claims Courts

• Toronto, 47 Sheppard Ave. E.,3 piętro, tel. (416) 326-3554
• Brampton, 7755 Hurontario St., tel. (905) 456-4700

SPRAWY KRYMINALNE

• Toronto
College Park, 444 Yonge St., tel. (416) 325-8950
2201 Finch Ave. W., 2 piętro, tel. (416) 314-3962
361 University Ave. tel. (416) 327-5917
Old City Hall, 60 Queen St.W., pokój 303, tel. (416) 327-5614

• Downsview
1000 Finch Ave. W, tel. (416) 314-4208

• Scarborough
1911 Eglinton Ave. E, tel. (416) 325-0982

• Mississauga
424 Hensall Circle, tel. (905) 615-4500

• Brampton
7755 Hurontario, tel. (905) 456-4700

Istnieją również tzw. kliniki prawne dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na opłacenie adwokata. Obowiązuje rejonizacja.
Oto niektóre z nich:

• East Toronto Community Legal Services
1320 Gerard St. E., tel. (416) 461-8102

• West Toronto Community Legal Services
2333 Dundas Street West, Ste 404, tel. (416) 531-7376

• Jane-Finch Community Legal Services
1315 Finch Ave. W. Ste. 409, tel. (416) 398-0677

• Downsview Community Legal Services
893 Sheppard Ave. W. Ste. 409, tel. (416) 635-8388

• Parkdale Community Legal Services
1266 Queen St. W., tel. (416) 531-2411

• Flemington Community Legal Services
49 Donway W., Ste. 205, tel. (416) 441-1764

• South Etobicoke Community Legal Services
5353 Dundas St. W., Ste. 210, tel. (416) 252-7218

• Rexdale Community Legal Services
500 Rexdale Blvd, tel. (416) 741-5201

• Scarborough Community Legal Services
695 Markham Rd. Ste. 9, tel. (416) 438-7182

• West Scarborough Community Legal Services
2425 Eglinton St. E, Suuite 201, tel. (416) 285-4460

• York Community Legal Services
1651 Keele St., tel. (416) 653-5400

• Mississauga Community Legal Services
130 Dundas St. E. Ste 501 A, tel. (905) 896-2050

• North Peel & Dufferin Legal Services
24 Queen St. E., Ste. 601, tel. (905) 455-0160

 

SKARGI NA POLICJĘ

Skargi i zażalenia na działanie policji, niezgodne z Kartą Praw Człowieka składać można w:

Professional Standards Investigative Unit
Complaints Administration
c/o Toronto Police Service, 791 Islington Ave.,
Toronto, ON M8Z 5W8, tel. (416) 808-2814

Ontario Civillian Commission on Police Services
Complaints Bureau
25 Grosvenor St.,1 piętro, Toronto, tel. (416) 326-1189
www.occps.ca

Ochrona Konsumenta

Nowy Akt Ochrony Konsumenta


Zgodnie z treścią nowego Aktu masz teraz prawo:
• Odmówić płatności za towary i usługi, których nie zamawiałeś (negative-option billing).
• Otrzymać pełną informację o kosztach długoterminowych kontraktów leasingowych i stopach procentowych.
• Odmówić płatności wyższej niż 10% powyżej zaaprobowanej wcześniej wyceny, chyba, że zgodziłeś się ustnie lub pisemnie na podwyżkę ceny.
• Wycofać się z jakiejkolwiek przyczyny z większości podpisanych kontraktów w swoim domu, opiewających na sumę powyżej $50 w ciągu 10 dni od daty podpisania. Zerwanie kontraktu musi być na piśmie. Będziesz musiał udowodnić, że wycofałeś się z kontraktu w przewidzianym czasie – zachowaj jako dowód odcinek nadania listu poleconego na poczcie, faks lub wydruk komputerowy wysłanego e-mailu. Jeżeli wycofasz się w odpowiednim terminie z kontraktu, firma z którą podpisałeś kontrakt musi zwrócić Ci pieniądze w ciągu 15 dni.
• Zerwać jednostronnie kontrakt jeśli zamówiony towar lub usługi nie były dostarczone w ciągu 30 dni od obiecanej daty.
• Dokonując remontu domu lub mieszkania zażądaj od kontraktora dokładnej wyceny na piśmie wraz z określeniem daty rozpoczęcia I ukończenia pracy oraz kto jest odpowiedzialny za posprzątanie po remoncie. Nigdy nie płać całej sumy dopóki praca nie jest ukończona – 10% jest wystarczającym zadatkiem.
• Oddając samochód do reperacji żądaj pisemnej wyceny. Upewnij się, że otrzymasz zwrot części wymienionych z Twoim pojeêdzie. Wszelkie reperacje wymagają Twojej ustnej bądê pisemnej zgody. Zakład obowiązany jest dać Ci gwarancję na 90 dni (lub 5,000 km) na większość części użytych do reperacji oraz na robociznę.
Więcej informacji i przykładowe listy można ściągnąć ze strony Ministry of Government Services www.mgs.gov.on.ca lub otrzymać przez telefon pod nr. 416-326-8555.
Nie można się zrzec praw konsumenckich podpisem na kontrakcie i nikt nie może ich zabrać.
Przy podpisywaniu jakiegokolwiek kontraktu zwróć uwagę czy zawiera następujące rzeczy:
•Twoje imię i nazwisko oraz adres, a także nazwę i adres firmy.
• Datę dostarczenia towaru lub rozpoczęcia zamówionych usług.
• Szczegółowy opis zakupionego towaru/usługi.
• Szczegółowy i wyrazny opis zasad rezygnacji.
- Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy należy się upewnić, czy jej treść jest zrozumiała i czy można prawnie od niej odstąpić (warto przestudiować część umowy spisaną drobnym drukiem, tzw. fine print).
- Każdy kontrakt kupna lub sprzedaży powinien zawierać nazwisko i adres sprzedającego (lub nazwę i adres firmy), pełną nazwę towaru lub świadczonej usługi oraz szczegółowe warunki płatności.
- Nie należy podpisywać żadnej umowy tylko po to, by się pozbyć sprzedawcy.
Jeżeli sprzedawca, którego się wpuściło do mieszkania, nie chce go opuścić, ma się prawo wezwać policję.
- Należy żądać od takiego sprzedawcy dokumentu tożsamości.
- Nie podpisuje się kontraktów in blanco.
- Kontrakt musi zawierać nazwę i adres firmy.
- Należy żądać pisemnego pokwitowania zakupionych rzeczy.
- Nie należy wpłacać depozytu większego niż 10% i lepiej się najpierw upewnić, czy jest on do zwrotu.
- Czeki lepiej wypisywać na firmę.
- Umowa powinna być sporządzona na piśmie.
- Jeśli nie jest się wystarczająco usatysfakcjonowanym, należy złożyć reklamację.
Ochroną praw konsumenta i kontrolą handlu zajmuje się:
MINISTRY OF GOVERNMENT SERVICES 
250 Yonge St., unit 32, tel. (416) 326-8600
Konsumenci mogą kierować swoje skargi oraz prosić o poradę w Consumer Protection Branch, tel. (416) 326-8800, 1-800 889-9768
www.mgs.gov.on.ca
Pomoc przy zakupach i reklamacjach.
Radzimy studiować miesięcznik "Canadian Consumer" (dostępny w bibliotekach miejskich). Jest to pismo pozwalające porównać plusy i minusy konkurujących ze sobą produktów oraz ich ceny.
Ochrona danych osobowych przed kradzieżą.
Kradzież tożsamości następuje wtedy gdy ktoś posługuje się twoimi danymi osobistymi bez twojej wiedzy lub zgody w celu popełnienia przestępstwa, takiego jak oszustwo lub kradzież.
Złodzieje tożsamości kradną dane osobiste, fizycznie lub w inny sposób, i podszywają się pod ciebie popełniając przestępstwa w
twoim imieniu.
Poza nazwiskami, adresami i numerami telefonów złodziei interesują numery ubezpieczenia społecznego, numery prawa jazdy, kart kredytowych i kont bankowych, karty bankowe, karty telefoniczne, świadectwa urodzin, paszporty.
Złodzieje wykorzystują skradzione dane do dokonywania zakupów na twoje karty kredytowe, do otwierania nowych kont bankowych, do przekierowania poczty, ubiegania się o pożyczki, karty kredytowe, benefity socjalne, do wynajmowania mieszkań i do poważniejszych przestępstw.


Jak złodzieje mogą wejść w posiadanie twoich danych osobistych?


• Wyjmując pocztę z twojej skrzynki pocztowej lub przeadresowując twoją pocztę.
• Kradnąc prywatne informacje z twojego portfela, torebki, auta, komputera.
• Podszywając się pod osobę uprawnioną do sprawdzenia twojego kredytu.
• Wyciągając papiery z twojego śmietnika.


Jak chronić się przed kradzieżą tożsamości?


• Chroń wszelkie identyfikujące Cię informacje.
• Nie zostawiaj w skrzynce pocztowej swoich wyciągów z banków i kart kredytowych, zaaprowanych z góry ofert kredytowych, czeków oraz informacji podatkowych.
• Noś przy sobie tylko niezbędne dokumenty tożsamości. Dla złodziei Twój numer ubezpieczenia społecznego (S.I.N.), prawo jazdy, świadectwo urodzin, karta O.H.I.P. i karty kredytowe są cenniejsze niż gotówka. W przypadku utraty świadectwa urodzenia zgłoś to natychmiast do Office of the Registrar General dzwoniąc pod numer 1-800-461-2156 lub 416-325-8305.
• Nie noś na codzień w portfelu świadectwa urodzin, numeru ubezpieczenia społecznego, ani nawet ich fotokopii.
• Uważaj na "nielegalne" strony internetowe nastawione na zdobywanie informacji osobistych, nie przesyłaj takich informacji pocztą elektroniczną.
• Sprawdzaj regularnie swoje wyciągi finansowe. Raz do roku poproś o kopię swego "credit report" z jednej z dwóch agencji krajowych zajmujących się kredytem: Equifax Canada lub TransUnion Canada. 
• Przed wyrzuceniem do śmieci potnij na kawałki wszelkie papiery i dokumenty zawierające dane osobiste.
• Jeżeli zamówiłeś kartę kredytową i nie przyszła, powiadom natychmiast instytucję, która ją wystawiła. Zrób to samo jeśli przestaną przychodzić do Ciebie wyciągi lub rachunki.
• Jeżeli wyjeżdżasz, poproś zaufaną osobę aby wybierała twoją pocztę, albo zamów na poczcie usługę "hold mail".
• Noś przy sobie jak najmniej kart i dokumentów i zawsze sprawdê czy karta, która dostałeś z powrotem jest Twoja.
• Uważaj z podawaniem danych osobistych przez telefon, chyba że sam zadzwoniłeś lub znasz dobrze firmę.
• Nie podawaj nikomu swojego "password", ani numeru PIN.
Instytucje finansowe je znają i nigdy o to nie pytają przez telefon.
Ochrona danych osobowych na Internecie.
- Nie przesyłaj istotnych danych osobowych e-mailem.
- Bądz szczególnie ostrożny w przypadku promocji internetowych gdzie jesteś proszony o podanie Twoich osobowych danych. Złodzieje tożsamości często posługują się fikcyjną promocją, aby skłonić cię do podania Twoich danych.
- Nie przesyłaj istotnych danych osobowych e-mailem.
- Bądz szczególnie ostrożny w przypadku promocji internetowych gdzie jesteś proszony o podanie Twoich osobowych danych. Złodzieje tożsamości często posługują się fikcyjną promocją, aby skłonić cię do podania Twoich danych.
- Po zakończeniu jakiejkolwiek operacji finansowej w internecie, upewnij się, że całkowicie wylogowałeś się ze strony, z której korzystałeś oraz wyczyść swoją internetową "file/cache". Większość instytucji finansowych podaje wskazówki, jak usunąć "cache" w sekcji poświęconej bezpieczeństwu.
- Nigdy nie dawaj numeru karty kredytowej oraz innych identyfikujących Cię informacji firmie, która nie podaje swojej nazwy, adresu, numeru telefonu i adresu e-mailowego.
- Przed podaniem numeru karty kredytowej lub innych danych finansowych firmie, upewnij się, że jej strona internetowa jest chroniona i bezpieczna. Poszukaj znaku kłódki umieszczonego gdzieś na dole ekranu lub upewnij się , że adres URL rozpoczyna się od https://
- Zanim klikniesz "Zgadzam się" zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych przez firmę, z ktorą chcesz zawrzeć transakcję
- Listy będące "łańcuszkiem Sw. Antoniego" oraz fikcyjne oferty inwestycyjne stosowane są aby pozyskać Twoje zaufanie poprzez fałszywe obietnice niewiarygodnie dużych zysków lub innych dobrodziejstw, po to tylko aby uzyskać Twoje personalne lub finansowe dane.
- Ucz dzieci aby nie podawały żadnych identyfikujących je informacji w chat rooms, bulletin boards i newsgroups. Pomóż im ucząc je wybierać pseudonimy (screen names), które ich nie zidentyfikują oraz wytłumacz, że żadna informacja, którą wymieniają się na internecie nie pozostaje prywatna.
- Zainstaluj encryption, firewalls oraz programy antywirusowe na swoich komputerach.


ODSZKODOWANIE DLA OFIAR PRZESTĘPSTW


439 University Ave., Toronto, tel. (416) 326-2900, 1-800 372-7463
POMOC PRAWNA
DIAL-A-LAW, tel. (416) 947-3300, 1-800 668-7380
Jest to bezpłatny serwis informacyjny Law Society of Upper Canada. Dzwoniąc pod ten numer możesz wysłuchać nagranych na taśmie informacji na jakikolwiek temat z zakresu prawa poprzez wybranie odpowiedniego numeru podanego na taśmie.
Chcąc uzyskać konkretną pomoc prawną należy zadzwonić do jednego z polskojęzycznych biur adwokackich, ogłaszających się w Przewodniku lub do:
• Lawyer Referral Service , tel. 1-900 565-4577
Można tam uzyskać telefony i adresy adwokatów w danej dzielnicy, informację o ich specjalnościach, wysokości pobieranych przez nich honorariów oraz znajomości języków obcych. Dzwoniąc do wybranego adwokata i powołując się na Lawyer Referral Service można uzyskać półgodzinną poradę. Opłata za całe połączenie wynosi 6 CAD.
Istnieje również bezpłatna pomoc prawna dla osób o minimalnym dochodzie, w przypadku problemow imigracyjnych, rodzinnych i kryminalnych, oferowana przez:
• Legal Aid Ontario
40 Dundas St. W., Ste. 200, Toronto, tel.1-800 668-8258
www.legalaid.on.ca
Biura pomocy prawnej
Legal Aid Offices
• Toronto, 20 Dundas St. W., Suite 201 , tel. (416) 598-0200
• Etobicoke, 5415 Dundas St. W., #101, tel. (416) 237-1216
• North York, 45 Sheppard Ave., 106, tel. (416) 730-1588
• Scarborough, 1921 Eglinton Ave. E, Unit 1A, tel. (416) 750-7172
• Brampton, 205 County Court Blvd.., Ste.200, tel. (905) 453-1723
SPRAWY CYWILNE
393 University Ave., 10 pietro, Toronto, tel. (416) 327-5320
Sądy cywilne rozpatrują spory między osobami prywatnymi w takich kwestiach jak: spory rodzinne, spory o własność, kontrakty, sprawy finansowe, prawa publiczne.
W wypadku sporów dotyczących niewielkiej ilości pieniędzy należy kierować się do sądu Small Claims Court, który rozpatruje je według uproszczonej procedury, za niewielką opłatą. W jego kompetencji znajdują się sprawy do 10 tys. dolarów.
Small Claims Courts
• Toronto
47 Sheppard Ave. E.,3 piętro, tel. (416) 326-3554
• Brampton
7755 Hurontario St., tel. (905) 456-4700
SPRAWY KRYMINALNE
• Toronto
College Park, 444 Yonge St., tel. (416) 325-8950
2201 Finch Ave. W., 2 piętro, tel. (416) 314-3962
361 University Ave. tel. (416) 327-5917
Old City Hall, 60 Queen St.W., pokój 303, tel. (416) 327-5614
• Downsview
1000 Finch Ave. W, tel. (416) 314-4208
• Scarborough
1911 Eglinton Ave. E, tel. (416) 325-0982
• Mississauga
424 Hensall Circle, tel. (905) 615-4500
• Brampton
7755 Hurontario, tel. (905) 456-4700
Istnieją również tzw. kliniki prawne dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na opłacenie adwokata. Obowiązuje rejonizacja.
Oto niektóre z nich:
• East Toronto Community Legal Services
1320 Gerard St. E., tel. (416) 461-8102
• West Toronto Community Legal Services
672 Dupont St., Ste. 315., tel. (416) 531-7376
• Jane - Finch Community Legal Services
1315 Finch Ave. W. Ste. 409, tel. (416) 398-0677
• Parkdale Community Legal Services
1266 Queen St. W., tel. (416) 531-2411
• Flemington Community Legal Services
49 Donway W., Ste. 205, tel. (416) 441-1764
• South Etobicoke Community Legal Services
5353 Dundas St. W., Ste. 210, tel. (416) 252-7218
• Rexdale Community Legal Services
500 Rexdale Blvd, tel. (416) 741-5201
• Scarborough Community Legal Services
695 Markham Rd. Ste. 9, tel. (416) 438-7182
• West Scarborough Community Legal Services
2425 Eglinton St. E, Suuite 201, tel. (416) 285-4460
• York Community Legal Services
1651 Keele St., tel. (416) 653-5400
• Mississauga Community Legal Services
130 Dundas St. E. Ste 501 A, tel. (905) 896-2052
• North Peel & Dufferin Legal Services
24 Queen St. E., Ste. 601, tel. (905) 455-0160


SKARGI NA POLICJĘ


Skargi i zażalenia na działanie policji, niezgodne z Kartą Praw Człowieka składać można w:
PUBLIC COMPLAINTS INVESTIGATION BUREAU
951 Wilson Ave., Unit 5, Toronto, tel. (416) 808-4620
ONTARIO CIVILLIAN COMMISSION ON POLICE SERVICES
Complaints Bureau
25 Grosvenor St.,1 piętro, Toronto, tel. (416) 326-1189
www.occps.ca