PPH Home Page

Podatki

W Ontario obowiązują następujące podatki:

- od dochodu (federalny i prowincjonalny),

- od sprzedaży (PST i GST, dodawane do ceny towaru),

- od nieruchomości (płacony przez właściciela nieruchomości, zawarty także w czynszu lokalowym).

Tax Information Phone Service 1-800 267-6999 www.ccra-adrc.gc.ca

Broszury informacyjne, związane z rozliczeniem podatkowym osób prywatnych i przedsiębiorstw można zamówić telefonicznie: 1-800 959-2221

GST/HST Credit 1-800 959 1953

Biura lokalne Tax Services Offices • Toronto Centre 1 Front St. W. tel. 1-800 959-5525 • North York 5001 Yonge St., Ste 1000 tel. 1-800 959-8281 • Scarborough 200 Town Centre Crt., Room 427 tel. 1-800 959-5525 • Mississauga 5800 Hurontario St.,2 piętro tel. 1-800 959-5525
PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Regional Tax Offices

• North York
5 Park Home Ave., Ste.200 tel. (416) 222-3226 1-888 565-6433

• Mississauga
77 City Centre Dr., Ste 200 tel. (905) 273-9490 1-800-265-9969

• Brampton
2 Wellington St. W. tel. (905) 874-2200

www.rev.gov.on.ca

PODATEK OD ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTWA

Corporate Tax 1-800 263-7965
OSZACOWANIE MIENIA

Property Assessment
Informacje 1-866 296-6722

www.assessmentontario.com
• York Region
45 Vogell Rd., Ste. 400 1-866 296-6722
• City of Toronto
5255 Yonge St., 4 piętro 1-866-296-6722

• Peel and Halton Region
6745 Century Ave., Ste.1 1-866 296-6722

ZWROT PODATKU Informacje 1-800 959-8281 Automat 1-800 959-1956

Co roku na wiosnę następuje rozliczenie podatkowe i każdy obywatel zobowiązany jest do wypełnienia zeznania podatkowego. W Przewodniku znajdą Państwo adresy firm, które pomagają w wypełnianiu takich formularzy.

Zwrot podatku dla odwiedzających Kanadę

Osoby odwiedzające Kanadę mogą starać się o zwrot podatku GST (7%) od kwoty zapłaconej za zakwaterowanie (nie dłuższe niż 1 miesiąc) oraz za towary zabierane ze sobą do kraju zamieszkania. Starając się o ten zwrot należy przebywać w Kanadzie jako turysta i posiadać oryginalne rachunki zakupów. Kwota minimalna, za jaką przysługuje zwrot podatku, wynosi 200 dolarów (bez podatku), przy czym każdy pojedynczy rachunek nie może być mniejszy niż na 50 dolarów (bez podatku). Aby otrzymać zwrot podatku należy opuścić Kanadę nie później niż 60 dni od daty nabycia towarów / płacenia za kwaterę.

Zwrot podatku GST nie obejmuje:

- posiłków i napoi, w tym alkoholu;

- papierosów i innych wyrobów tytoniowych;

- benzyny i olejów silnikowych;

- opłat za komunikację, wynajęcie samochodu;

- serwisów takich jak: pralnia, naprawa obuwia, naprawa samochodu, opłaty
parkingowe, rozrywka oraz kosztów ponoszonych na ślub lub pogrzeb;

- towarów, z których korzystało się lub pozostawiło w Kanadzie.

Po formulaże (Application for Visitor Tax Refund) należy dzwonić do Revenue Canada, Visitor Rebate Program:

Z Kanady 1-800 66VISIT (84748) Spoza Kanady tel. (902) 432-5608 www.cra-arc.gc.ca/visitors

Otrzymacie Państwo broszurę, w której będzie zawarty formularz i dokładne instrukcje jak go wypełnić.

CŁO WWOZOWE
Patrz: Imigracja.

Przedstawiamy kilka sugestii, które mogą zaowocować przy szukaniu pracy.

Rozmowa z urzędnikiem w Biurze Zatrudnienia - HUMAN RESOURCES & SKILLS DEVELOPMENT CANADA może pomóc w znalezieniu pracy, uzyskaniu kursu dokształcającego lub językowego. Starając się o takie kursy należy przedstawić urzędnikowi wszelkie posiadane dokumenty związane z dotychczasową karierą zawodową (oryginalne po angielsku lub ich tłumaczenia).

Employment Info Line tel. (416) 392-8665

Adresy biur zatrudnienia - Service Canada Centres

• Toronto

700 Lawrence W., Lawrence Square tel. (416) 780-4100

4900 Yonge St., North York tel. (416) 954-2097

200 Town Centre Crt., Scarborough (416) 973-4400

25 St. Clair Ave. E., 1 piętro tel. (416) 973-7655

811 Danforth Ave. tel. (416) 461-3511

900 Dufferin St. & Bloor St. tel. (416) 583-4700

3737 Chesswood Dr. tel. (416) 954-8700

5343 Dundas St. W. Ste. 105 tel. (416) 954-1500

• Mississauga

3085 Glen Erin Dr. tel. (905) 608-7000

2525 Dixie Rd. tel. (905) 803-7434

• Brampton

18 Corporation Dr. tel. (905) 790-2525

Informacje w języku polskim:

Polycultural Immigrant and Community Services

15 Roncesvalles Ave., Toronto tel. (416) 533-9471

3363 Bloor St. W., Toronto tel. (416) 233-0055

3178 Eglinton Ave. E., Scarborough tel. (416) 261-4901

2225 Erin Mills Pkwy, Mississauga tel. (905) 403-8660

• Catholic Cross-Cultural Services

780 Birchmount Rd., Unit 3, Toronto tel. (416) 757-7010

1200 Markham Rd., Ste 503, Toronto tel. (416) 289-6766

90 Dundas St. W, Ste 204, Mississauga tel. (905) 273-4140 w. 227

10 Gillingham Dr., Ste 211, Brampton tel. (905) 457-7740 w. 25

Szukając pracy, należy przeglądać ogłoszenia w Human Resources & Skills Development Canada oraz w lokalnej prasie w rubryce Help Wanted. Spis instytucji i firm w Canadian Trade Index (dostępny w bibliotekach miejskich) pozwoli znaleźć adresy firm, w których chcielibyśmy pracować. W większości wypadków przy ubieganiu się o pracę konieczny jest życiorys, tzw. resumé. W przygotowaniu takiego życiorysu pomagają polskie biura pomocy, biura Human Resources & Skills Development Canada lub firmy specjalistyczne (patrz w przewodniku pod hasłem: Resumé i Tłumaczenia).

Informacji na temat przepisów dotyczących podstawowych praw pracowników i obowiązków pracodawców udziela:

EMPLOYMENT STANDARDS BRANCH - Ministry of Labour

www.gov.on.ca

• Rejon centralny

400 University Ave., 11 piętro, Toronto tel. (416) 326-7160

• Rejon wschodni

2275 Midland Ave., Scarborough tel. (416) 314-5300

• Rejon zachodni

1290 Central Pkwy. W., 3 piętro, Toronto tel. (905) 273-7800 1-800 531-5551

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA KOBIET

• Times Change Womens' Employment Service

365 Bloor St. E., Ste. 1704, Toronto tel. (416) 927-1900

www.timeschange.org

Pomoc dla kobiet mieszkających w Toronto w zakresie edukacji, planowania kariery zawodowej, sposobów szukania pracy. Możliwość skorzystania z komputera lub maszyny do pisania w celu przygotowania resume. Ogłoszenia o pracę.

• Toronto Community Employment Services

2221 Yonge St., Ste 201, Toronto tel.(416) 488-0084

www.tces.on.ca

Informacje na temat szkoleń zawodowych, możliwości podjęcia pracy, poradnictwo.

PRACA DLA MŁODZIEŻY

Informacje 1-800 387-5656

www.edu.gov.on.ca

YMCA

42 Charles St. E., Toronto

Porady dla osób w wieku 15-22 lat oraz pomoc w poszukiwaniu pracy.

Youth Opportunities Ontario

Informacje 1-800 562-4769
www.youthjobs.gov.on.ca

Youth Employment Project

93 Birchmount Rd., Toronto tel. (416) 686-5849

SE – SELF EMPLOYMENT PROGRAM

Program zapewnia trening i pomoc finansową (self-employment benefit) dla osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych (EI), które chcą założyć własny biznes. Po dodatkowe informacje należy zgłosić się do biura Human Resources & Social Development Canada lub innego biura poradnictwa zawodowego.

Informacje 1-800 206-7218

www.hrdc.gc.ca

ZATRUDNIENIE ZA GRANICĄ

Kanadyjczycy mogą podejmować pracę poza granicami Kanady. W celu uzyskania bliższych informacji należy kontaktować się z:

• CUSO

44 Eccles St., Suite 200, OTTAWA, tel. (613) 829-7445 1-888-434-2876

www.cuso.org

Agencja ta pomaga w załatwieniu dwuletnich kontraktów za granicą, najczęściej w krajach Trzeciego świata. Zapewnia brak ograniczeń wiekowych, dofinansowanie od przyszłego pracodawcy, pakiet świadczeń, kursy językowe (jeśli konieczne). Zwykle nie otrzymuje się dodatkowego wynagrodzenia.

• CANADA WORLD YOUTH

317 Adelaide St. W., Ste. 404 Toronto tel. (416) 596-9702 ex. 13

Praca za granicą dla młodzieży w wieku 15-25 lata, m.in. w Afryce, Azji, Ameryce łacińskiej. Agencja pokrywa koszty podróży, pobytu i opieki medycznej.

www.canadaworldyouth.org

KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE


• PARKDALE INTERCULTURAL ASSOCIATION

1257 Queen St. W., Toronto tel. (416) 536-4420
Marek Kurek - Office Manager/LINC Coordinator, ext. 25
Anna Wojciechowska - ISAP Settlement/Resource Worker, ext. 29
www.piaparkdale.com pia@parkdale.com
Oferuje:
- naukę języka angielskiego (poziom 1-7),
- kursy przygotowawcze do collegu,
- pomoc dla osób osiedlających się w Kanadzie:
- informacja dla nowoprzybyłych,
- porady i konsultacje,
- interpretacja i tłumaczenie,
- pomoc w pisaniu podań o pracę (resume),
- przygotowanie do rozmowy kwalifimacyjnej o pracę (interview),
- rozliczenia podatkowe,
- skierowania na bezpłatne usługi dentystyczne,
- kursy przygotowawcze do egzaminu na obywatelstwo kanadyjskie,
- dostęp do komputera, internetu, faxu, telefonu,
- informację na temat edukacji, pracy,
- rządowe formy aplikacyjne.

• PEEL CAREER ASSESSMENT SERVICES INC.
975 Meyerside Drive, Mississauga tel. (905) 670-1967 - Magda lub Marina
Oferuje informacje i pomoc w zakresie:
- szukania pracy w swoim lub innym zawodzie,
- przygotowania (CV) resume, listu motywacyjnego oraz do rozmowy
kwalifikacyjnej o pracę,
- wypełniania aplikacji na obywatelstwo, SIN i OHIP,
- usług dostępnych dla społeczeństwa,
- systemu edukacji i szkolenia zawodowego.
Oferuje również:
- darmowy dostęp do internetu, faksu, telefonu i kopiarki,
- różnorodne spotkania informacyjne ("Jak napisać resume i list motywacyjny",
"Jak zabłysnąć podczas rozmowy kwalifikacyjnej", itp.),
- profesjonalne poradnictwo zawodowe oraz profesjonalną pomoc osiedleńczą.

• CAREER ACTION FOR NEWCOMERS - JOBSTART
173 Dufferin St., 2 piętro, Toronto tel. (416) 231-2295
www.jobstart-cawl.org/newcomers

• SKILLS FOR CHANGE
791 St. Clair Ave. W., Toronto tel. (416) 658-3101
www.skillsforchange.org
Patrz
również: Edukacja

ZWIĄZKI ZAWODOWE

Labour Unions

W Ontario, zgodnie z Ontaryjską Ustawą dotyczącą Związków Zawodowych (Ontario Labour Relations Act), każdy ma prawo należeć do związku. Bliższych informacji udziela Ontaryjska Federacja Pracy.

THE ONTARIO FEDERATION OF LABOUR

15 Gervais Dr., 2 piętro, Don Mills tel. (416) 441-2731

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Osoby zatrudnione w Ontario podlegają regulaminowi bezpieczeństwa i higieny pracy, który zapewnia im także pomoc w sytuacjach, kiedy dochodzi do wypadku w miejscu pracy albo istnieje niebezpieczeństwo choroby zawodowej.

Tymi kwestiami zajmuje się:

• ONTARIO MINISTRY OF LABOUR

Occupational Health And Hazard Division

400 University Ave., Toronto

Publikacje w różnych językach tel. (416) 326-7770

• TORONTO WORKERS HEALTH AND SAFETY LEGAL CLINIC

180 Dundas St. W., Ste. 301, Toronto tel. (416) 971-8832

Informacje, diagnostyka i leczenie chorób zawodowych. Porady prawne dla pracowników nie zrzeszonych w związkach zawodowych, pomoc finansowa, bezpłatnie konsultacje.

• GREATER TORONTO AREA INJURED WORKERS RESOURCE CENTRE
(poprzednio UNION OF INJURED WORKERS OF ONTARIO)

2888 Dufferin St., Toronto tel. (416) 785-8787

Pomoc przy wypełnianiu formularzy, porady, konsultacje; wszystkie usługi są bezpłatne.

• WORKERS SAFETY AND INSURANCE BOARD (WSIB)

200 Front St. W., Toronto tel. (416) 344-1000 1-800 387-5540

Multilingual services tel. (416) 344-2000 1-800-465-5606

www.wsib.on.ca

Oddziały:

Rejon południowy tel. (416) 344-1008

Rejon północny tel. (416) 344-1003

Rejon wschodni tel. (416) 344-1002

Rejon zachodni tel. (416) 344-1006

Tłumacze dostępni na miejscu, wszelka pomoc finansowa dla ofiar wypadków przy pracy.

WYPADKI PRZY PRACY

W razie wypadku przy pracy lub stwierdzenia choroby zawodowej należy natychmiast powiadomić o tym pracodawcę, w tym samym dniu zgłosić się do lekarza i dopilnować, aby sprawa została zgłoszona do Komisji Odszkodowań.

•WORKERS SAFETY AND INSURANCE BOARD (WSIB)

200 Front St. W., Toronto tel. (416) 344-1000 1-800 387-0050

www.wsib.on.ca

• OFFICE OF THE WORKER ADVISER

Pomaga w problemach z otrzymaniem świadczeń

Toronto tel. (416) 325-8570

Downsview tel. (416) 235-5550

Scarborough tel. (416) 325-9846

Mississauga tel. (905) 568-2359 1-800 435-8980

www.gov.on.ca/contact-us.html

Przepisy o odszkodowaniu dla pracowników (WSIB) określają zasady otrzymywania zasiłku dla osób, które uległy wypadkowi lub utraciły zdrowie podczas pracy. Jeżli w wyniku wypadku przy pracy następuje śmierć, wówczas WSIB wypłaca odszkodowanie rodzinie zmarłego. Gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy i jest niezdolny do dalszej pracy powinien:

- powiadomić pracodawcę - nawet jeśli wypadek nie jest poważny, pracodawca ma obowiązek zgłoszenia wypadku do WSIB, przerwać pracę i poprosić o udzielenie pierwszej pomocy,

- koniecznie zgłosić się do lekarza na badania w dniu, w którym miał miejsce wypadek; raport o wypadku w pracy i stanie zdrowia musi być wysłany do WSIB,

- wypełnić i odesłać formularze przysłane przez WSIB.

Osoba, która uległa wypadkowi ma prawo wyboru lekarza, nie można jednak zmienić lekarza bez zgody WSIB. Pracodawca może wystąpić o przeprowadzenie badania przez lekarza zakładowego. Jeżeli niezdolność do pracy się przedłuża należy pamiętać o regularnym wysyłaniu sprawozdań o stanie zdrowia.

Zasiłek jest wypłacany od nastepnego dnia po wypadku. Zależy on od wysokości zarobków i wynosi 85% od uposażenia netto. JeżIi wypadek spowoduje trwałe kalectwo, wówczas przyznawana jest renta inwalidzka na podstawie badania przez komisję lekarską, która określa stopień inwalidztwa. WSIB pomaga w uzyskaniu kursów przekwalifikujących dla osób, które nie mogą powrócić do wykonywanej poprzednio pracy. Można odwołać się od każdej decyzji podjętej przez WSIB. W tym celu należy napisać pismo informujące WSIB o intencji odwołania oraz przedstawić swoje argumenty.

W sprawach dotyczących wypadków na budowie należy dzwonić na numer

tel. (416) 344-1004

PROFESJONALNE STOWARZYSZENIA

Jeżeli masz świadectwo kwalifikacji zawodowych, skontaktuj się ze stowarzyszeniem zawodowym, związanym z Twoją profesją.

Urzędnicy w biurach zatrudnienia HUMAN RESOURCES & SKILLS DEVELOPMENT CANADA pomogą Ci znaleźć właściwą organizację.

• OCENA KWALIFIKACJI

Informacje tel. (416) 344-3462

• CATHOLIC CROSS CULTURAL SERVICES

780 Birchmount Rd., Unit 3, Scarborough tel. (416) 757- 7010

90 Dundas St. W., Ste 204, Mississauga tel. (905) 273-4140 w. 227

10 Gillingham Dr., Suite 211, Brampton tel. (905) 457-7740 w. 25

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Informacja o ubezpieczeniach pracowniczych tel. (416) 730-1211, 1-800 206-7218

Informacje o zatrudnieniu 1-800 645-5605

OPIEKA SPOŁECZNA

Social Services Offices

Patrz: Dodatki i zasiłki socjalne - Biura lokalne Ontario Works (Welfare) lub skontaktuj się z:

TORONTO SOCIAL SERVICES

Client Services and Information Unit

55 John St., 12 piętro, Metro Hall Station (po polsku) tel. (416) 392-4225

NUMER UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (SIN)

Numer społecznego ubezpieczenia jest w Kanadzie podstawowym dokumentem identyfikacyjnym, niezbędnym przy podejmowaniu pracy. Celem uzyskania takiego numeru, należy zgłosić się do najbliższego biura zatrudnienia Human Resourses and Skills Development Canada. Wymagane jest posiadanie paszportu oraz dokumentów stwierdzających prawo do stałego pobytu lub prawo do pracy. Po 4 tygodniach od złożenia podania otrzymuje się drogą pocztową plastikową kartę z 9-cyfrowym numerem SIN. Nielegalne jest posiadanie więcej niż jednego numeru ubezpieczenia społecznego, a także udostępnianie go innym.

Informacje, 1-800 206-7218

www.hrsdc.ca

Pomoc przy wypełnianiu podań oferują:

• Polycultural Immigrant and Community Services

15 Roncesvalles Ave., Toronto, tel. (416) 533-9471

3363 Bloor St. W., Toronto, tel. (416) 233-0055

3178 Eglinton Ave. E., Scarborough, tel. (416) 261-4901

2225 Erin Mills Pkwy, Mississauga, tel. (905) 403-8660

• Catholic Cross-Cultural Services

780 Birchmount Rd., Unit 3, Toronto , tel. (416) 757-7010

1200 Markham Rd., Ste 503, Toronto, tel. (416) 289-6766

90 Dundas St. W., Ste.204, Missisauga, tel. (905) 273-4140 w. 227

10 Gillingham Dr., Ste 211, Brampton, tel. (905) 457-7740 w. 25

UBEZPIECZENIE OD UTRATY PRACY

Employment Insurance

Informacje, 1-800 206-7218

Jest wypłacane osobie, która utraciła pracę (w której potrącano jej składki na to ubezpieczenie), jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie jej szuka. Osoby pracujące na własny rachunek (self-employed) nie są uprawnione do pobierania zasiłku.

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy:

- przepracować odpowiednią ilość godzin w ostatnich 52 tygodniach lub od daty pobierania poprzedniego zasiłku dla bezrobotnych,

- złożyć podanie w najbliższym biurze zatrudnienia Human Resources and Skills Development Canada, załączając rozwiązanie umowy o pracę (Record of Employment).

Nie należy zwlekać ze złożeniem papierów, ponieważ wypłacanie zasiłku rozpoczyna się od daty złożenia podania, a nie od daty utraty pracy.

Długość otrzymywania zasiłku zależy od ilości przepracowanych godzin i stopy bezrobocia w danej prowincji. Zasiłek ten mogą otrzymać wyłącznie osoby, które zostały zwolnione z powodu braku pracy. Osoby, które same się zwolniły bez istotnej przyczyny lub zostały zwolnione z własnej winy, nie mogą otrzymać zasiłku dla bezrobotnych.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ontario Health Insurance Plan – OHIP

patrz: Opieka Zdrowotna.

UBEZPIECZENIE SAMOCHODOWE

Financial Services Commission of Ontario

Informacje, tel. (416) 250-1422, 1-800 268-7188