PPH Home Page

Edukacja

Informacje ogólne tel. 1-800-387-5514
www.edu.gov.on.ca

W Ontario istnieją dwa systemy szkolnictwa podstawowego i średniego, utrzymywane z funduszy publicznych.

• Szkoły publiczne podlegają:

Toronto District School Board
5050 Yonge St., tel. (416) 397-3000
Mississauga, tel. (905) 890-1099

• Szkoły katolickie podlegają:

Toronto Catholic District School Board
80 Sheppard Ave. E., tel. (416) 222-8282

The Dufferin-Peel Roman Catholic Separate School Board
40 Matheson Blvd. W., Mississauga, tel. (905) 890-0708

 

EDUKACYJNE PROGRAMY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Canada Education Savings Grants – CESG
servicecanada.gc.ca, informacje tel. 1-888 276-3624
Pozwalają oszczędzać na naukę dziecka w college’u, na uniwersytecie, w każdej szkole wyższej.

Patrz ogłoszenia: Szkoły - Plany Edukacyjne.

EWALUACJA ŚWIADECTW, DYPLOMÓW UCZELNI WYŻSZYCH I DOKUMENTÓW ZAWODOWYCH

Świadectwa szkoły podstawowej lub średniej

Registrar Services (Evaluation)
Ministry of Education
Mowat Block, 900 Bay St.
Toronto, ON M7A 1L2
Informacje, tel. (416) 325-2929

Dyplomy wyższych uczelni

Comparative Education Services
University of Toronto
315 Bloor St. W.
Toronto, ON M5S 1A3
Informacje, tel. (416) 978-2190
www.wes.org

• Dyplomy nauczycielskie

Ontario College of Teachers 121 Bloor Str. E., 6 piętro
Toronto, ON M4W 3M5
Informacje, tel. (416) 961-8800
Usługi te przeznaczone są dla stałych mieszkańców Kanady, którzy zaświadczenie szkolne uzyskali poza granicami Ontario.

• Dokumenty rzemieślnicze - ocena kwalifikacji zawodowych

Ontario Training and Adjustment Board (O.T.A.B.) - Employment Training Branch
Toronto
625 Church St. 1piętro, tel.
(416) 326-5800
Mississauga
10 Kingsbridge Garden Circle, tel. (905) 279-7333

SZKOLNICTWO POMATURALNE I WYŻSZE

Wszystkich informacji na temat szkolnictwa wyższego udziela:
Ministry of Education and Training
Mowat Block, 900 Bay St.
www.tcu.gov.on.ca tel. (416) 325-2929

COLLEGE I UNIWERSYTETY

Prowincja Ontario posiada ponad 30 uniwersytetów i college'ów przygotowujących do pracy w różnych zawodach. Szczegółowe informacje w internecie na stronie:
www.ontariocolleges.ca

COLLEGE zlokalizowane na terenie GTA:

Centennial College
P.O. Box 631, Station A
Toronto, ON M1K 5E9
Informacje, tel. (416) 289-5300 / fax (416) 694-1503
www.centennialcollege.ca

George Brown College
P.O. Box 1015, Station B
Toronto, ON M5T 2T9
Informacje, tel. (416) 415-2000
www.georgebrown.ca

Humber College
205 Humber College Blvd.
Toronto, ON M9W 5L7
Informacje, tel. (416) 675-5000 / fax (416) 675-2427
www.humberc.ca

Seneca College
1750 Finch Ave. E
Toronto, ON M2J 2X5
Informacje, tel. (416) 491-5050 / fax (416) 493-3958
www.senecac.on.ca

Sheridan College
1430 Trafalgar Rd.
Oakville, ON L6H 2L1
Informacje, tel. (905) 845-9430 / fax (905) 815-4148
www.sheridanc.on.ca

 

UNIWERSYTETY

University of Toronto
27 King's College Circle
Toronto, ON M5S 1A1
Informacje, tel. (416) 978-2011/ fax (416) 978-6089
admissions, tel. (416) 978-2190
www.utoronto.ca
Erindale College, tel. (905) 828-5399
Scarborough College, tel. (416) 287-7527

York University
4700 Keel St.
Toronto, ON M3J 1P3
Informacje, tel. (416) 736-2100 / fax (416) 736-5536
admissions, tel. (416) 736-5000
www.Yorku.ca

Ryerson Polytechnic University
350 Victoria St.
Toronto, ON M5B 2K3
Informacje, tel. (416) 979-5036 / fax (416) 979-5221
admissions, tel. (416) 979-5027
www.ryerson.ca

Ontario College of Art & Design
100 McCaul St.
Toronto, ON M5T 1W1
Informacje, tel. (416) 977-6000 ex. 489 /fax (416) 977-4201
www.ocad.on.ca

Studenci mogą się ubiegać o stypendia i pomoc finansową za pośrednictwem:

Student Support Branch
Ontario Student Assistance Program
P. O. Box 4500, Stn. P
Thunder Bay, Ontario P7B 6G9, 1-800 465-3013

Język polski – nauka

W szkołach podstawowych zajęcia z języka polskiego oferują oba wydziały oświaty w ramach International Languages Program. Zwykle są to 2,5 godzinne lekcje, prowadzone raz w tygodniu po regularnych zajęciach lekcyjnych lub w soboty. W programie jest nauka czytania, pisania i wymowy oraz elementy kultury, geografii i historii Polski. Nowe klasy otwierane są na „życzenie rodziców”. Gdy zbierze się grupa 25 uczniów, można złożyć wniosek na ręce dyrektora szkoły o utworzenie klasy języka polskiego. Uczestnictwo w programie jest wolne od opłat i dostępne dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich pochodzenia. Zapisy do szkół (dla nowych uczniów) odbywają się w pierwszą sobotę września a lekcje – w drugim tygodniu września. Program jest dodatkiem do regularnych zajęć lekcyjnych i uczestnictwo w nim jest dobrowolne.

Szczegółowych informacji udziela:

Dufferin-Peel Catholic District School Board
Adult & Continuing Education Department
870 Queen St. W., Ste. 100, Mississauga
www.dpcdsb.org,(905) 891-9263

Toronto District School Board Elementary
International Languages – Continuing Education Department
5050 Yonge St.
www.tdsb.on/coned, (416) 338-4000

Toronto Catholic School Board
Continuing Education Department
80 Sheppard Ave. E., (416) 222-8282 w.2894

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie
288 Roncesvalles Ave., Toronto, ON M6R 2M4
Prezes Odziału ZNP w Kanadzie (905) 279-2930
Korespondencja: zg@znp.ca, informacje: www.znp.ca

Szkoły polskie

Szczegółowe informacje na temat szkół polskich można uzyskać dzwoniąc do Adult & Continuing
Education Department (905) 891-9263

Lista szkół polskich (* szkoły zgłoszone do ZNP w Kanadzie wg spisu z 2011 r.)

TORONTO
Polska Szkoła im. St. Leo‘s*
165 Stanley Avenue,
tel. (416) 255-7933

Polska Szkoła im. All Saint‘s*
1435 Royal York Road,
tel. (905) 469-1032

Polska Szkoła im. St. Teresy*
110 Tenth Street, tel. (416) 821-6615

Polska Szkoła Św. Kazimierza*
156 Roncesvalles Ave. (parafia)
tel. (416) 761-9917

Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej*
71 Jane Street,
tel. (905) 469-1032

Polska Szkoła przy Parafii Św. Stanisława Kostki*
12 Denison Ave., tel. (416) 767-1593

Polska Szkoła im. Jana Pawła II*
55 Golfdown Drive, tel. (416) 626-8298

Polska Szkoła przy St. Antoine Daniel
160 Finch Ave. W.

Polska Szkoła przy Holy Angels*
65 Jutland Rd., tel. (416) 236-9452

Don Bosco* – Szkoła Średnia – kurs kredytowy j. polskiego
2 St. Andrew Blvd.
Irena Basiukiewicz, tel. (905) 602-5814

MISSISSAUGA
Polska Szkoła im. Divine Mercy*
tel. (905) 607-1190

Polska Szkoła im. St. Pio of Petralcina*
tel. (905) 565-8171

Polska Szkoła St. Clair/ Glen Erin Drive*
tel. (905) 820-2227

Polska Szkoł im. St. Bernadette*
tel. (905) 812-3642

Szkoła przy St. Philip Fairview*
tel. (905) 279-2930

Metropolitan Andrei Separate*
tel. (905) 270-4151

Polska Szkoła im. Mary Fix*
tel. (905) 897-5437

Polska Szkoł Blessed Teresa of Calcuta*
tel. (905) 273-3937

Polska Szkoła im. S.Haidasza*
tel. (905) 337-3697

Polska Szkoła Średnia im. M. Kopernika
tel. (905) 607-8024

Polska Szkoła Średnia Father Michael Goetz
tel. (905) 277-0326

SCARBOROUGH
Polska Szkoła im. Stanisława Staszica
przy St. Theresa Shrine*
2665 Kingston Rd
tel. (416) 264-9300

BRAMPTON
Polska Szkoła im. I. Paderewskiego
przy St. Brigid Elementary School*
81 Torrance Woods
tel. (905) 840-3462

Polska Szkoła przy Cardinal Leeger
– kurs kredytowy j. polskiego*
75 Mary Street
tel. (905) 846-5841

BOLTON
Polska Szkoła im. St. John the Baptist
International Language School*
299 Landsbridge St., Bolton
tel. (905) 857-6369

MILTON
Polska Szkoła im. Jana Brzechwy*
tel. (905) 864-1044

VAUGHAN
Polska Szkoła im. Św. Anny przy Father John Kelly*
9350 Keele Street
Jolanta Sasiela, tel. (905) 303-5877
www.polskaszkola.ca

OAKVILLE
Polska Szkoła im. M. Konopnickiej
przy St. Joseph School*
tel. (905) 844-6667

Letnie kursy języka polskiego na uniwersytetach w Polsce

Polskie Uniwersytety zapraszają młodzież polską do skorzystania z letnich kursów języka polskiego.
Poniżej podajemy linki do uczelni, które przesłały nam swoje propozycje:

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Polonistyki
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
www.uj.edu.pl/SL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
School of Polish Language and Culture
www.kul.pl/school

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
www.sjikp.us.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.studyinpoland.pl

Język angielski - Nauka

LINC – Language Instruction for Newcomers to Canada
Toronto
Informacje w języku polskim (416) 533-9471, (416) 233-0055
Informacje w języku angielskim (416) 222-8282, (416) 397-3000, (416) 757-7010, (416) 289-6766
Mississauga
Informacje w języku polskim (905) 273-4140 w. 228, (905) 457-7740 w. 225, (905) 403-8860
Informacje w języku angielskim (905) 272-1703, (905) 890-1221

ESL – English as a Second Language
John Paul II Adult Education Centre
Bezpłatne kursy języka angielskiego dla wszystkich osób, również dla posiadających obuwatelstwo kanadyjskie.
4300 Cawthra Rd., Mississauga
Informacje w języku polskim (905) 270-5074

TOEFL – Test of English As A Foreign Language
www.ets.org, 1-800 446-3319
Testy, regulamin, zasady kwalifikowania i przystępowania do egzaminu oraz materiały do nauki.

Wiele bibliotek prowadzi kursy:
LINC, ESL, ESL Conversation oraz TOEFL.
Ich lista znajduje się na stronie:
www.tpl.toronto.on.ca/mul_esl_classes.jsp

Kursy i szkolenia zawodowe

Adult Learning
Na terenie Toronto działa 45 takich ośrodków, w których można skorzystać z dużego wyboru kursów, w tym technicznych, handlowych czy dla sekretarek. Zapewniona jest także opieka dla dzieci w wieku przedszkolnym.
www.edu.gov.on.ca
Informacje ogólne 1-800 387-5656

Dokładnych informacji udzielają Wydziały Oświaty:

Toronto District School Board
5050 Yonge St., (416) 397-3000

Toronto Catholic District School Board
80 Sheppard Ave. E., (416) 222-8282

Peel District School Board
5650 Hurontario St., (905) 890-1099

Dufferin Peel Catholic District School Board
40 Matheson Blvd., (905) 890-1221